คาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาเชื่อถือได้ตรวจสอบรายละเอียดเว็บไซต์ (มาเลเซีย, ไทย, อินโดนีเซีย)

GamingSafe.netช่วยคุณค้นพบเว็บไซต์เกมคาสิโนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ชนะในเกมแทนการพยายามที่จะหาสถานที่ปลอดภัยในการเล่น

Sports betting odds can be very confusing, especially when the odds are shown in a format that you are not used to. On this page we'll try and explain how odds are shown on this site. There are two main types of odds, Fractional and Decimal. Each of which we will now explain.

Fractional Odds
Fractional odds are the most commonly seen odds and are the odds that are most often seen online, they are represented by two numbers separated by a dash (e.g. 10/1 or 6/4). The best way to treat them is just like simple fractions. If you divide the first number by the second, you will get a multiplier. For example, 10/1 means that whatever you stake on this bet you will receive 10 times your stake back if you win. So, £1 on a 10/1 bet will give you £10 profit. For £1 on 6/4 you just need to divide 6 by 4, giving you a multiplier of 1.5. Therefore if you stake £1 on a 6/4 bet you will return profit of £1.50.

However, it is important to remember that when you bet and win you also get your stake back on top of your profit. So, £1 at 10/1 will give you £10 (profit), plus your £1 stake back equalling a total return of £11, and £1 at 6/4 will give you £1.50 (profit), plus your £1 stake back equalling a total return of £2.50.

So the fraction helps explain how much your profit will be, but you must remember to add your stake as well.

Decimal Odds
Online betting sites can also quote odds in a decimal format (this is most commonly seen on the betting site Betfair). Decimal odds make things simpler since you do not have to deal with fractions and calculating winnings using more complicated fractions like 10/11.

Decimal odds, unlike fractional odds, reflect a multiplier that will give you your total return (winnings plus stake). For example, if a team are 10/1 in fractional odds, this would equal 11.00 in decimal odds. If you put £1 on an outcome at decimal odds of 11.00 you will win £11 total returns (simply 1 multiplied by 11.00).

Decimal odds are simply a multiplier by which you can multiply your unit stake and calculate your total returns (profit plus returned stake). It does make things a little simpler, however if you like to keep your winnings and total returns (stake plus profit) calculations separate (for example if you want to compare profit to stake as a percentage of stakes), then stick to fractional.

If you don't understand one of these though don't worry. Most sites will let you chose how you see the odds, so if you have a preference you can just change the settings on the site to make the odds show up either as fractional or decimal.

Unless otherwise stated, all football betting bettings are settled based on regular time of play (including any stoppage time added by the referee) excluding extra time and penalty shootouts.

Extra time prices may be introduced at the end of the scheduled period.

Where football matches are scheduled for play other than under regular time (e.g. Special time periods of play on various tournaments or friendly matches) all football bettings will be settled at the end of that scheduled time.

Unless non-regular time football matches are expressly indicated on the website prior to all football matches, football bettings taken on such football matches will be considered VOID.

Where less than regular time is played, settlement of all football bets for up to 72 hours or such other period necessary pending its verification of the status and outcome of the match. The status of the football match shall be determined by reference to the status and outcome [if any] posted on the official website of the sport governing body. If the official website's posted status or outcome is manifestly wrong or where there is no official website or where there is no posted status or outcome on the official website, the gaming site shall use its best endeavours to determine the correct status and outcome of the match. In such cases, the gaming site’s decision on the status and outcome shall be final and all bets shall be settled pursuant to the gaming site’s decision in accordance with the rules stated herein.

Bet Types Offered In Football Market

Fixed Price 1 X 2
Football betting can be made by either selecting a Home Win, a Draw or an Away Win. Football bets will be settled at the end of regular time play, excluding extra time and penalties (where applicable).
1 indicates: Home win
X indicates: Draw
2 indicates: Away win
If a football match venue is played at neutral ground, the team listed first is deemed the “Home Team” for football betting purposes

Odd/Even
Bet on whether the total number of goals within the regular football time of play is an "Odd" or "Even" number. Own goals are counted for football betting purpose.

Asian Handicap
Handicap line 0
If either team wins by any margin they (the winning team) are to be settled as the winning selection. In the event of a draw all football bets are void and stakes are refunded.

Single Handicaps may be entered in multiple wagers. Spilt or Dual Handicaps i.e. 0:0.5 cannot be entered in multiple selections and if taken in error that selected Handicap will be deemed void.

Handicap line ¼ ball (0:0.5)
Team giving a ¼ ball start (-0:0.5):

Win by any score - all football betting on this selection are winners
Draw - Half the stakes are refunded on this selection. The other half of the stake is classed as a loser.
Loses by any score - All football betting on the selection are losers.

Team receiving ¼ ball start (+0:0.5):

Win by any score - all football bets on this selection are winners
Draw- Half the stake is settled at the price of the chosen selection. The other half is refunded to the customer.
Loses by any score - All football bets on the selection are losers.

Handicap line ½ ball

Team giving a ½ ball start (-0.5):

Win by any score - all football bettings on this selection are winners.
Draw - all football bettings on this selection are losers.
Lose by any score - All football bettings on this selection are losers.

Team receiving a ½ ball start (+0.5):

Win by any score - all football bettings on this selection are winners.
Draw - all football bettings on this selection are winners.
Lose by any score - All football bettings on this selection are losers.

Handicap line ¾ ball (0.5:1)
Team giving a ¾ ball start (-0.5:1):
Win by 2 or more - all football bets on this selection are winners.
Win by exactly 1 - Half the stake is settled at the price of the chosen selection. The other half is refunded to the customer.
Draw or lose by any score - All football bets on this selection are losers.

Team a receiving a ¾ ball start (+0.5:1):
Draw or win by any score - all football bets on this selection are winners.
Lose by exactly 1 - Half the stake is refunded to the customer. The other half is classed as a loser.
Lose by 2 or more - all football bets on this selection is losers.

Handicap line 1 ball

Team giving a full ball start (-1):
Win by 2 or more - all football bets on this selection is winners.
Win by exactly 1 - All football bets on this selection are void and refunded to the customer.
Draw or lose - all football bets on this selection is losers.

Team receiving a full ball start (+1):
Win by any score or draw - all football bets on this selection is winners.
Lose by exactly 1 - All football bets on this selection are void and refunded to the customer.
Lose by 2 or more - all football bets on this selection is losers.
The similar scenarios are applied for Handicap Lines 1½ and above.

3 Way Handicap Betting
- Settlement will be at the odds displayed using the actual score in the match adjusted for the handicap. Extra-time and penalties shoot-out do not count.

- E.g. Team A giving handicap -1 in 3 Way Handicap market, the final score for the match within regular time of paly:  Team A 2:1 Team B. The result for the 3 Way Handicap will be [Draw].

Over / Under
Over and Under wager (total goals scored) is determined by the football game's final score within the regular time of play, comparing it to the handicap rates before a game starts. If the game's final result is above the handicap rates, it is called "Over"; otherwise it is known as "Under".

2 types of Over/Under handicap rates:
a) There is only one over/under handicap rate for the match, for example, "3". (Full sum of the bets are placed on the odds with handicap rate of "3")

b) There are two over/under handicap rates for the match, for example, "2.5/3". (The sum of the bets placed are halved, placing half of the bet amount at handicap rate of 2.5 and half of the bet amount at handicap rate of 3)

1st Half Football Betting
1st half football betting applies to 1st half play ONLY. Bets are settled on the score standing at the end of the scheduled “First Half”, including any added injury time.

If the match was SUSPENDED, ABANDONED, or ABORTED for whatever reasons during the 1st half, all bets placed on 1st half will be considered as VOID.

If the match was SUSPENDED, ABANDONED, or ABORTED for whatever reasons during the 2nd half, all bets placed on 1st half will still be considered as VALID.

2nd Half Football Betting
2nd half football betting applies to 2nd half play ONLY. The score in 1st half will not be included for 2nd half betting. Bets are settled depend on the result start from the 2nd half time till the end of the scheduled regular time of play was ended, including any added injury time.

If the match was SUSPENDED, ABANDONED, or ABORTED for whatever reasons, all bets placed on 2nd half will be considered as VOID.

00:00-30:00 & 00:00-70:00 Minutes Period Football Betting
Settled on the result at the specified time in the match. E.g. 00:00-30:00 minutes football betting is settled on the result in the match of between 00:00-30:00 minutes of play. Any goals scored during on or after 30:01 are excluded. In the event of abandonment before the regular time have been played then all bets will be void unless settlement is already determined.

Double Chance
Bet on 2 of the 3 possible outcomes; home win or draw (1X), away win or draw (X2) or home win or away win (12). Extra-time and penalties shoot-out do not count.
1 or X - if the result is either a home or draw then bets on this option are winners.
X or 2 - if the result is either a draw or away then bets on this option are winners.
1 or 2 - if the result is either a home or away then bets on this option are winners.
If a match venue is played at neutral ground, the team listed first is deemed the “Home Team” for football betting purposes.

Draw No Bet
Bet on the football team who will win for the designated match. Extra-time and penalties shoot-out do not count. If the result ended after official regular time of play is DRAW, all football bets taken will be refunded.

Half Time / Full Time
Bet on the half time / full time results of a designated match.
Extra time and penalty shoot-outs do not count.
Own goals are counted for betting purposes.
If a match venue is played at neutral ground, the football team listed first is deemed the “Home Team” for betting purposes.
If a match venue is changed to away or neutral ground after we begin to offer the odds in the market, all football bets placed will be refunded.

Team To Kick Off
Prediction on either Home or Away team to start the football match. If a match is abandoned after the whistle blow to kick off, all wagers on team to kick off will stand.

Mix Parlay
From the matches offered in Parlay, members can combine a number of games to form a Parlay bet. Minimum of two selections of games are required to form a Parlay. Parlay calculations are made by taking the wager amount and multiplying it by the rest of the parlay team's odds. If one (or more) selection should fail to win then the Parlay loses. If one (or more) selections should be postponed then the odds for that selection will revert to 1.00 odds.

Correct Score
Bets are made by predicting the correct result or score of a concluded match or event that is offered for betting by the bookmaker. Own goals count. Extra-time and penalties shoot-out do not count. To win CORRECT SCORE UP5, your chosen team (home or away) must win by a goal difference of 5 or more. E.g. 5-0, 6-1, 7-0, 7-1, 7-2

Total Goals
Bet on the total number of goals scored by the two teams within the official regular time play. (Own goals are counted for betting purposes.) There are 4 markets price will be offered ranged from 0-1 goal, 2-3 goals, 4-6 goals and 7 & over.

Goal Crazy In Running
Bet on the total number of goals scored by the two teams during LIVE In Running play time. Extra-time and penalties shoot-out do not count. (Own goals are counted for betting purposes.)

Home /Away Total Goal (O/U) Including In Running
Bets are settled based on the final score of a Single Team within the official regular time play. If the team’s final score is above the handicap rates, it is called "Over"; if the final score is below the given handicap rates, it is known as "Under". (Own goals are counted for betting purposes.)

Total Team Goals Full Time / Total Team Goals 1st Half Including In Running
Bet on the range of total number of goals scored by the home team or away team within the official regular time play. (Own goals are counted for betting purposes.) In the event of a match being abandoned before scheduled regular time play, all bets will be void.

Total Goals Odd/Even
Bets are settled on whether the total number of goals scored within official regular time play will be an odd or an even number. Extra-time and penalties shoot-out do not count. If the total number of goals in a game is zero (i.e. the final score is 0 - 0) then "Even" is considered the winning selection. (Own goals are counted for betting purposes.)

Most Goals
Bets are settled on whether 1st half or 2nd half has scored most or both have an equal goal scored within the official regular time play. (Own goals are counted for betting purposes.)

Total League (Total Home & Away Team Goals In A Particular League)
Only games played on the named date will count. If one match in the particular league is abandoned or cancelled, all wagers on Total Home and Away team in particular league will be voided.
Market will be offered in Total home and away team goals in a particular league are 1X2, Asian Handicap, Odd/Even and Over/Under Wager. Win/loss determined by the number of goals accumulated by either teams, compared with the fixed price (1X2) or handicap given before the game starts. (Own goals are counted for betting purposes.)

Goals Scorer
Predict the goal scorers in a designated match for the scheduled regular time of play.
The bet will be refunded if the selected player is not played in the match.
The bet stands if the selected player is fielded at any time during the regular time of play.
Own goals and goals scored during Penalty Taken do not count.

Goals Scorer Jersey Number Odd / Even
To predict the total jersey number of the goal scorers whether is odd or even in a designated match for the scheduled regular time of play. Example: If the match has 2 goals scored by 2 different of goal scorers, their jersey number are 10 & 23, 10+23 = 33, the last digit is 3, so the result is ODD. If any goal is an own goal, the shirt number of the scorer of the own goal will count. If the match ended with goalless (0-0) after scheduled 90 minutes play, all bets taken for Goal Scorer Odd/Even (Jersey Number) will be refunded. In the event of a match being abandoned before scheduled regular time play, all bets will be void.

Clean Sheet
Clean sheet refers to a match in which the team referred to has not conceded any goals. Prediction on whether a team's ability to keep a clean sheet within the official regular time play. If a match is abandoned then all bets are void.

Outright
An outright bet is for prices offered on various final outcome scenarios, including:
The final outcome of a competition, i.e. World Cup Champion
The final outcome of a preliminary round, i.e. Group winner in World Cup
The final outcome of a match, i.e. The team that qualifies from a semi-final match to the final, regardless of score, extra-time, penalty kicks or Top scorer in a competition.
All outright bets are settled based on the winning team/player which fits the final outcome as selected by the customer for the competition, tournament, match, etc.
In the event that the team/player starts in the competition, tournament or match, all bets on the team/player will be considered valid.
If for any reason whatsoever the team/player does not start the specific competition, tournament or match, then all outright bets on that team/player will still be considered valid.
Dead Heat rule shall apply to all outright betting.
Postponed or cancelled games will have no bearing on the result. Should the market not be closed due to human or machine error after certain result is apparent, then the gaming site has the right to void all wagers that take advantage of such mistakes.

First Goal / Last Goal / No Goal
Predict the team to score the First and Last goal after the kick-off in a designated match within the official regular time play.

Please note that own goals are counted in favor of the team accredited with the score for the settlement of bets. E.g. Team A vs. Team b, team b scores an own goal to make the score 1-0, the first team to score is Team A.

If a match is abandoned after a goal is scored, all wagers on First goal will stand.
If a match is abandoned after a goal is scored, all wagers on Last goal will be void.
If a match is abandoned without any goal, all bets on the First, Last and No Goal will be refunded.

First To Score / Last To Score / Next To Score In Running
Predict which football team will be the First football team to score, Last team to score and Next team to score during LIVE In Running play time. Rules of First Goal & Last Goal shall be applied.

Both To Score
Bets on the both football teams will score a goal or not. There will be 2 options available, Yes/No. All bets placed are based on the regular football time of play excluding extra time and penalty shoot-out. In the event of a football match being abandoned after both football teams have scored then football bets placed on Yes will be settled as winners and football bets placed on No as a loser. Otherwise, if the football match is postponed or abandoned without both football teams scoring, all bets will be void.

Time of First Goal
Predict the minute of time for the first goal scored for the particular match in scheduled regular time play. All football bets are settled according to the live broadcast time. We will not consider the time of goal or any information of goal scored shown on ANY live score websites as evidence for disputes. If the football match is suspended or abandoned before the first goal scored, all football bets placed will be considered void. If the football match is suspended or abandoned after the first goal scored then bets will be valid. The football gaming site refunds all football bets on games with the final result 0:0.

First Happened
FIRST CORNER – To predict the football team who awarded the First Corner after the kick-off in a designated football match within the scheduled regular time play.

FIRST GOAL KICK - To predict the football team who awarded the First Goal Kick after the kick-off in a designated football match within the scheduled regular time play.

FIRST BOOKING - To predict the football team to receive the first yellow card or red card (professional foul) in the designated football match within the regular time of play. In the event of two or more football players receiving a booking for the same incident, then the football player who is shown the first card by the referee will be deemed the outcome. The cards shown to non-player (e.g. substitute/ reserve, manager or coach) do not count. If the football match is abandoned after the first booking is received, all bets on First Booking will stand.

FIRST SUBSTITUTION - To predict which of the two football teams will make their first player substitution in the designated football match within the regular time of play. In the event of more than two football players being substituted at the same time, the football player number that is shown first by the 4th Official will be deemed the outcome. If the football match is abandoned after first substitution has been made, all football bets on First Substitution will stand. If the football match is abandoned before any substitution has been made, all football bets on First Substitution will be refunded.

FIRST OFFSIDE - To predict the football team to make the first offside in the designated match within the regular time of play. If the football match is abandoned after the first offside, all bets on First Offside will stand. If the football match is abandoned before any offside is made, all bets on First Offside will be refunded.

FIRST TRHOW IN - To predict the football team to make the first throw in of the ball in the designed football match within the regular time of play. If the football match is abandoned after the first throw in, all bets on First Throw In will stand. If the football match is abandoned before first throw in made, all bets on First Throw In will be refunded.

FIRST FREE KICK - To predict the football team being awarded the first free kick in the designed football match within the regular time of play. If the match is abandoned after the first free kick, all bets on First Free Kick will stand. If the football match is abandoned before first free kick awarded, all football bets on First Free Kick will be refunded.

Last Happened
LAST CORNER - To predict the football team who awarded the Last Corner in a designated football match within the regular time of play.

LAST GOAL KICK - To predict the football team who awarded the Last Goal Kick in a designated football match within the regular time of play.

LAST BOOKING - To predict which of the two football teams is being awarded the Last Booking in a designated match within the regular time of play. In the event of two or more football players receiving a booking for the same incident, then the football player who is shown the last card by the referee will be deemed the outcome.

LAST SUBSTITUTION - To predict which of the two football teams will make their last player substitution in the designated match within the regular time of play.

LAST OFFSIDE - To predict which of the two teams to make the last offside in the designated match within the regular time of play.

LAST TRHOW IN - To predict which of the two football teams will make the first throw in of the ball in the designed match within the regular time of play.

LAST FREE KICK - To predict which of the two football teams being awarded the last free kick in the designed match within the regular time of play.

If the designated match is abandoned or suspended, all football bets on LAST HAPPENED will be refunded.

Time of First Happened
To predict the minute of time for first happened (i.e. corner, goal kick, throw in etc.) in a designated football match within the regular time of play.

Total Number of Corner Kick Including In Running
Total Corners is similar to Handicap and Over/Under Wager. Win/loss is determined by the number of corners of both football teams, then comparing with the handicap given before the football game start.

The gaming site will settle bets for the designated match according to the LIVE results through the LIVE broadcast from satellite TV.

Corners awarded but not taken do not count. All bets placed are based on the regular time play excluding extra time.

Penalty Taken Including In Running
To predict on a penalty that is being awarded and taken in within the regular time of play.
Penalty awarded but not scored are counted for betting purpose.
If a football match is abandoned after the penalty is awarded and taken, all wagers on penalty taken will be considered valid.
If a football match is abandoned before the penalty is awarded and taken, all wagers on penalty taken will be voided.

Red Card Taken Including In Running
To predict 1 or more red card that is being awarded within the regular time of play.
If a football match is abandoned after there is a red card awarded, all wagers on red card taken will be considered valid.
If a football match is abandoned before a red card awarded, all wagers on red card taken will be voided.

Total Number of Bookings Including In Running
The football gaming site will settle bets for the designated match according to the LIVE results through the LIVE broadcast from satellite TV.

Any cancellation or additional card made after the regular time of play finished will not take effect.
Cards shown to non-players (e.g. managers or substitutes who play no subsequent part in the game) do not count towards the total.

Total Bookings is similar to Handicap and Over/Under Wager. Win/loss is determined by the number of yellow cards or red cards accumulated by both teams, compared with the Over/Under handicap given before the game starts.

Booking Points are calculated as:
(i) 1 yellow card = 1 point
(ii) 1 red card = 2 points

The maximum points count per player is 3 points; 1 point for 1st yellow card and 2 points for red card, the 2nd yellow card will not be counted.

If the match is abandoned within the regular time of play, all bets on Total Bookings will be refunded.
Football bets placed on 1st Half Total Bookings are based on the 1st Half of regular time play only.

Total Number of Substitutions
The Total Number Substitution result is decided by the total number of substitution of Home/Away teams that are made within the designated match. If the match is abandoned within the regular time of play, all bets on Total Number of Substitutions will be refunded.

Total Number of Offside
The Total Offside bets settlement will be made in a designated match within the regular time of play. If the match is abandoned within the regular time of play, all bets on Total Offside will be refunded.

Total Injury Time Added
Football bets will be settled base on the total (1st Half and 2nd Half) Injury time (stoppage time) added according to the official announcement. Odd/Even and Over/Under will be offered in this market. Football bets placed on 1st Half are only based on the 1st Half Injury Time announced by the official. Extra-time and penalties shoot-out do not count.

Period Betting - Specific 15 Minutes
- The period football betting - Specific 15 Minutes O/U means betting that is determined by the total number of points (goals, corners, games, cards etc.) at the end of every 15th minute time of a match.

- If the total is more than the O/U pre-designated line then the winning result is Over; if the total is less than the O/U pre-designated line then the winning result is Under.

- Football bets will be settled on the result at the specified time in the match. Example: If there is a goal scored on 60:15, the goal is not counted for the specific 15 Minutes O/U (45:01-60:00).

- For the Specific 15 Minutes O/U, football bettings are settled on the exact time the goal is scored (ball crossing the goal line) as shown by the clock as published in the live broadcast.

- For Specific 15 minutes O/U of BOOKINGS & CORNERS, the relevant rules in TOTAL BOOKINGS & TOTAL CORNERS shall be applied.

- For the Specific 15 Minutes O/U of BOOKINGS & CORNERS, the total number of bookings awarded (YELLOW or RED CARD being shown by the referee) and for number of corners (corners taken), bets are settled on the exact time as shown by the clock as published in the live broadcast.

- If a football match is suspended or abandoned, then bets placed on UNFINISHED Specific 15 Minutes O/U will be considered void. If the designated Specific 15 Minutes O/U are completed then bets will be valid.

Penalty Shoot Out (O/U & Handicap) In Running
Handicap: - Penalty Handicap result includes sudden death.
Over/Under: - Penalty Over/Under result should only include the first 5 kicks from each team, does not include sudden death.

 1. All bets will be VOID and refunded, if a race is interrupted or delayed, and not resumed within 72 hours from the scheduled commencement time, unless the bets have been unconditionally determined.

2. All bets placed on a non-starter after the official practice race will not be refunded.

3. It is the result at the time of the podium presentation that counts.

4. Betting on any motor sport qualifying rounds is determined based on the starting grid positions assigned at the end of the qualifying session.

5. Time penalties imposed by the race officials during the qualifying rounds counts. Other grid demotion or promotions after the qualifying rounds have ended do not count.

6. The following are offered for Motor Sport betting:

(1) Non Live Betting

 • Fastest Lap
  • The official result, as at the time of the podium presentation for the race, will be used.
 • Head to Head
  • Where at least one of the racers does not take part in the race, head to head bets will be void and the bets will be refunded.
  • Where both racers fail to complete the race, and are recorded for the same number of laps. Head to head bets will be void and the bets will be refunded.
  • All head to head bets will be settled as per final standing position for that particular race immediately following the finish by all the applicable finishing participants.
 • Number Of Classified Finishers
  • Bets relate to the total number of cars/motorcycles that have classified as finishers at the end of the race.
 • Odd/Even
  • An odd or even bet is determined by the finished position of a racer. For e.g. Racer A finished 1st – Odd. Racer B finisher 2nd – Even.
  • If a participant is not listed among the finishers due to disqualification or accident and unable to complete the race, bets taken in relation to that participant will be void and will be refunded.
 • Outright
 • Top 3 Winner Driver/Rider
  • Bets relate to first, second and third place podium finishers.
 • Total Cars – incomplete First Lap
  • Non starters in the race will not be counted.
 • Winning Margins
  • Settlement is based on the time difference between the two selected drivers.
  • Handicap displayed on the website are time based, reflected in seconds. For e.g. "6.0" mean a handicap of 6 seconds has been awarded to that driver. If a bet is placed on either over or under 6.0, any time difference which is below 6 seconds (e.g. 5.99 or 5.8 seconds and so forth will be deemed to be under 6 seconds and any time difference which is above 6 seconds (e.g. 6.01 or 6.2 seconds) will be deemed to be over 6 seconds. Where the time difference is exactly 6 seconds (i.e. 6.00 seconds) that will be considered as a Draw and all bets will be refunded.

(2) In Running ("Live) Betting

 • Head to Head
 • Outright

SOCCER betting in Asia is different from betting anywhere else in the world. In the rest of the world you have three basic choices of betting on a game – bet on the home team to win, bet on the away team to win or bet on the game ending in a draw (tie). In Asia the bookmakers eliminate the draw, meaning there are only two choices to bet on in a soccer game.

The bookmakers eliminate the draw by giving the favourite team a handicap. This of course means that their opponents are given an advantage.

It’s easiest to understand it by looking at an example:

Let’s say Spain’s Real Madrid have a match against Italy’s AC Milan in the first round of the Champions League. The game is being played at Madrid’s Bernebeau stadium. Real Madrid are hot favourites to win the game. So, the bookmakers give AC Milan a goal start to even up the two teams. This means that Real Madrid have to win by two goals for bettors on Real to win their bets. If the game ends as a draw then bettors on AC Milan will win, because with a goal handicap advantage, they win. If the game ends with Real winning 1-0 or 2-1 or 3-2 (or by any margin of one goal) then the game is a tie and stakes are returned to bettors on both sides.

In this example, the betting line might look like this:

 • Real Madrid/AC Milan 0 : 1 1.90 2.00

This could also be written like this:

 • Real Madrid (-1 goal) 1.90
 • AC Milan (+1 goal) 2.00

Bettors on Real Madrid get paid at odds of 1.90 on winning bets. This means that if they place a bet of $100 at 1.90 and win, they get paid $190 ($100 x 1.90).

Bettors on AC Milan get paid at odds of 2.00 on winning bets. This means that if they place a bet of $100 at 2.00 and win, they get paid $200 ($100 x 2.00).

BOOKMAKERS will change both the odds and the level of the handicap to reflect the amount of money bet on the game and also injury news and team selection. The handicap line is quoted in ‘quarter ball’ moves. So, in the example above, if Real Madrid announced that three key players had been injured they might move from one goal favourites (+1) to three-quarter goal favourites (+ ¾).

The odds for the game might now look like this:

 • Real Madrid/AC Milan 0 : ¾ 2.05 1.85

Which could also be written like this:

 • Real Madrid (-¾ goal) 2.05
 • AC Milan (+¾ goal) 1.85

The rules for how bets are paid off on games with ¾ ball handicaps (and also ¼ goal, 1 ¼ goal, 1 ¾ goal, 2 ¼ goal and 2 ¾ goal handicap games) are slightly different. In this example, let’s say that Real Madrid wins the game 1-0. With AC Milan’s ¾ goal start, the betting result is 1-¾. In this situation, bettors on Real Madrid win on 50% of their stake and have the other 50% returned. Bettors on Real Madrid lose half their stake and have the other 50% returned. Click here to see the payoff tables that shows what a bookmaker will pay in all situations.

This is how the payoffs work in more detail. Where it indicates that you win 50%, this shows that you win at full odds on 50% of the bet stake you have placed. So, if you have bet $1,000 on AC Milan at 1.85, you win $500 (50% of $1,000) times 1.90, giving a profit of $425, plus your $1,000 stake back for a total return of $1,425.

Where it indicates that you lose 50%, this means that you lose 50% of your stake. So, if you bet $1,000 and lose 50%, then your total return is $500, for a net loss of $500.

THE way betting lines are shown differs around Asia. For example, in Singapore a ¾ goal handicap will always be shown as ½, 1 ball. This is just a different way of writing the handicap line. It is written to show that half your bet is on a team with ½ a goal handicap and the offer half of your bet is on the team with a 1 goal handicap. There is no difference in how your bookmaker will pay you. Bet Asia shows the handicaps as ¾ goal after consulting numerous bettors around Asia.

For those who are not used to our system of showing these bets, here is the conversion:

 • ¼ is the same as 0, ½ ball
 • ¾ is the same as ½, 1 ball
 • 1 ¼ is the same as 1, 1 ½ ball
 • 1 ¾ is the same as 1 ½, 2 ball
 • 2 ¼ is the same as 2, 2 ½ ball
 • 2 ¾ is the same as 2 ½, 3 ball

Is Asian handicap a better system of betting than the system used elsewhere? Gamblers around the world argue about it. The chief advantage of Asian handicap betting is that it almost always offers bettors much more competitive odds than fixed odds betting. That means that you’re more likely to win betting on Asian handicaps. Most sophisticated gamblers think that using a combination of the two betting systems is the best way forward as both have different advantages.

1X2
- Bets can be made by either selecting a Home Win, a Draw or an Away Win.
- Bets will be settled at the end of regular time play, excluding extra time and penalties (where applicable).

ASIAN HANDICAP
- Asian Handicap is a style of betting where the bookmaker handicaps the two teams in a game before its commencement. Using American Football as an example, the bookmaker gives a goals deficit to the team he thinks is more likely to win, and a head start to the team he thinks is less likely to win. The handicaps are expressed in goals, or fractions of goals. To win a bet, the end user, rather than backing a team to win, bets on it to overcome the handicap.

HALF TIME/FULL TIME
- Bet on the half time and full time results of a designated match, (note that the bet is void if the match is played in a time format not expressly provided in Specific Sports Betting Rules).

MIX PARLAY
- A mix parlay bet is a bet which combines multiple selections of different games or matches offered by the bookmaker for betting. A mix parlay bet which combines different selections within the same game or match are not allowed where the outcome of one affects the other. At least select 2 different events to complete a parlay. If one (or more) selection should fail to win then the Parlay loses. If one (or more) selections should be postponed then the odds for that selection will revert to 1.00 odds.

MONEY LINE / HEAD TO HEAD
- A money line / Head to Head bet is a bet on the outcome of a match or event between two paired competitors. In the event of a draw result, all bets will be refunded at odds of 1.00.

ODD/EVEN
- Bets are settled based on the aggregate sum total of points/goals (resulting in an odd or even number) in a match or series of matches in which the bets were placed. A 0-0 score is considered as even.

OUTRIGHT
- An outright bet involves the selection of a winner in a tournament, competition, league or event either from the onset or at any stage of the tournament, competition, league or event prior to the conclusion of the competition where the results are still undecided.
- There are no refunds on non-starters for outright betting.
- The Dead Heat Rule applies to all outright betting.

OVER/UNDER
- Bets are settled based on the aggregate sum total of points/goals etc. achieved (resulting in an over or under a prescribed target number set by the Gaming site) in a match or series of matches in which the bets were placed.

PERIOD BETTING
- Period betting means the placing of a bet on different segments of a game (e.g. quarters, halves, periods, sets, rounds or overs).
- In Period Betting, a segment must be completed in order for the bets to be valid.
- In Period betting, overtime or extra time is excluded in determining the scores if nothing else is stated.
- Subject to the Specific Sport Betting Rules, period betting on the 2nd half shall include overtime in determining the score.

ข่าวกีฬาที่โดดเด่น, เคล็ดลับเดิมพันและอัตราต่อรอง

Secret Admirer Slots Game Review

18 กุมภาพันธ์ 2561
Secret Admirer Slots Game Review

Secret Admirer Slots Game Review Love is all we live for. Love is in the air and you’ve just received a secret message! Find out who is your secret love when you play the Secret Admirer online digital slots machine today and win real life Malaysian Ringgit in cash when you play on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia today - W88.com! Start Playing Secr...

Riviera Riches Slots Machine Review

16 กุมภาพันธ์ 2561
Riviera Riches Slots Machine Review

Riviera Riches Slots Machine Review Will you have a sip of wine with the riches? Take a trip down the amazing riviera and grab all the riches you can get when you play the Riviera Riches online digital slots machine today and win real life Malaysian Ringgit in cash when you play on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia today - M88.com! Start Playing Riviera Riche...

Retro Reels Slots Machine Review

14 กุมภาพันธ์ 2561
Retro Reels Slots Machine Review

Retro Reels Slots Machine Review Ding ding ding! Triple sevens for the winner! Take a step into the past and play with the original slots machine, with the Retro Reels online digital slots machine today and win real life Malaysian Ringgit in cash when you play on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia today - M88.com! Start Playing Retro Reels Slots Game The pa...

Reel Strike Slots Machine Review

12 กุมภาพันธ์ 2561
Reel Strike Slots Machine Review

Reel Strike Slots Machine Review Cast a fly and take on the catch of the century! Go on the trip of your lifetime and catch the big fish of the big ocean! Play the Reel Strike online digital slots machine today and win real life Malaysian Ringgit in cash when you play on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia today - W88.com! Start Playing Reel Strikes Slots Game ...

Mayan Princess Slots Machine Review

08 กุมภาพันธ์ 2561
Mayan Princess Slots Machine Review

Mayan Princess Slots Machine Review Join the ancient Mayans on their epic lifestyles! Discover a world of glory and mystique! Play the Mayan Princess online digital slots machine today and win real life Malaysian Ringgit in cash when you play on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia today - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Start Playing Mayan Princess Slo...

Octopays Slots Machine Review

07 กุมภาพันธ์ 2561
Octopays Slots Machine Review

Octopays Slots Machine Review Get deep under the sea, Poseidon beckons! Take a deep dive into the ocean and visit the octopus empire where the hidden treasures of the sea are stored. Play the Octopays online digital slots machine today and win real life Malaysian Ringgit in cash when you play on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia today - W88.com (https://www.w8...

Munchkins Slots Machine Review

06 กุมภาพันธ์ 2561
Munchkins Slots Machine Review

Munchkins Slots Machine Review Everything is edible in this world, if you have the right attitude! Watch the munchkins munch, munch and munch some more in this chaotic slots game! Play the Munchkins online digital slots machine today and win real life Malaysian Ringgit in cash when you play on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia today - EMP88.com (http://www.emp...

Little Witch Slots Machine Review

04 กุมภาพันธ์ 2561
Little Witch Slots Machine Review

Little Witch Slots Machine Review Bubble bubble, toil and trouble! Brew up some witchcraft with the sexy Little Witch in the Little Witch online digital slots machine when you spin to win real life Malaysian Ringgit in cash today! Start playing to win on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia today - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Start Playing Little Wi...

Ladies Nite Slots Machine Review

02 กุมภาพันธ์ 2561
Ladies Nite Slots Machine Review

Ladies Nite Slots Machine Review Ladies, are you ready to get the party started? Step into a world where the fun in always on and women of questionable morals gather! Play the Ladies Nite online slots game and stand a chance to win real life Malaysian Ringgit in cash when you spin to win on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia today - EMP88.com (http://www.emp88....

Kathmandu Slots Machine Review

31 มกราคม 2561
Kathmandu Slots Machine Review

Kathmandu Slots Machine Review Peace be upon you, stranger. Embark on the path towards great wealth and personal enlightenment and betterment when you start playing the Kathmandu online digital slots game today. Spin and win real life Malaysian Ringgit in cash when you play on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Start ...

Ho Ho Ho Slots Machine Review

29 มกราคม 2561
Ho Ho Ho Slots Machine Review

Ho Ho Ho Slots Machine Review Merry Christmas! Be merry and party the season away on the joyous holiday mood! Start spinning and embark on the Christmas spirit on the Ho Ho Ho online digital slots game and win real life Malaysian Ringgit in cash when you play on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Start Playing Ho Ho H...

Harveys Slots Machine Review

27 มกราคม 2561
Harveys Slots Machine Review

Harveys Slots Machine Review What’s on the chef’s special menu today? Let the otherworldly dishes whet your appetite and whisk you away on the ultimate dining experience on the Harvey online digital slots game, where you can win real life Malaysian Ringgit in cash! Play this slots game today on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com ...

Hearts and Tarts Slots Machine Review

25 มกราคม 2561
Hearts and Tarts Slots Machine Review

Hearts and Tarts Slots Machine Review What is that luscious aroma in the air? Titillate your senses with the amazing aroma of sensual baked goods with the Hearts and Tarts online digital slots game. Spin the reels today and stand a chance to win big in real life Malaysian Ringgit in cash when you play today on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (htt...

Good to Go Slots Machine Review

23 มกราคม 2561
Good to Go Slots Machine Review

Good to Go Slots Machine Review Racers, are you ready? Get ready to hit the gas and light a fire on the race tracks! Zoom into action on the Good to Go online digital slots machine and win real life Malaysian Ringgit in cash when you play on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Start Playing Good to Go Slots Machine ...

White Buffalo Slots Game Review

21 มกราคม 2561
White Buffalo Slots Game Review

White Buffalo Slots Game Review In the lonely white tundra stands the majestic White Buffalo. Brave the winter cold and explore the snowy white tundra - the lonely place where you will find the legendary white buffalo. The White Buffalo slots game brings you into this adventure where you spin and win when you start playing this online digital slots machine on the number one Online Casino and S...

Untamed Crowned Eagle Slots Game Review

19 มกราคม 2561
Untamed Crowned Eagle Slots Game Review

Untamed Crowned Eagle Slots Game Review Soar like an eagle in the skies! Join the king of the skies and feel the freedom! Play the Untamed Crowned Eagle online digital slots game and win real life Malaysian Ringgit in cash when you play on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Start Playing Untamed Crowned Eagle Slots Ga...

Victorian Villain Slots Game Review

16 มกราคม 2561
Victorian Villain Slots Game Review

Victorian Villain Slots Game Review Darkness looms in the air, detective. Can you solve the mystery? The Victorian Villain looms in the darkness of the night, skulking about in the streets of London. Be the one to discover the truth of the situation and win real life Malaysian Ringgit in cash when you play the Victorian Villain online slots game on the number one Online Casino and Sports Betti...

Agent Jane Blonde Slots Game Review

14 มกราคม 2561
Agent Jane Blonde Slots Game Review

Agent Jane Blonde Slots Game Review Enter a world of espionage and intrigue! Join Special Agent Jane Blonde as she goes on her globetrotting adventures and top secret missions. Play on the Agent Jane Blonde online digital slots machine and win real life Malaysian Ringgit when you play on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia today - EMP88.com (http://www.emp88.com...

Adventure Palace Slots Game Review

12 มกราคม 2561
Adventure Palace Slots Game Review

Adventure Palace Slots Game Review Find adventure in the long lost jungle! Step into the Adventure Palace slots game and be ready to go on the journey of your life! The mysterious and dangerous creatures of the jungle await you when you start spinning this online slots game on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! The ju...

Galacticons Slots Game Review

10 มกราคม 2561
Galacticons Slots Game Review

Galacticons Slots Game Review The universe is one, and the stars are collapsing. Join these advanced spacefaring creatures as they figure out a way to save the fabric of space-time itself in the Galacticons online digital slots machine on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia today - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Bend the universe to your will and wat...

Elementals Slots Game Review

08 มกราคม 2561
Elementals Slots Game Review

Elementals Slots Game Review Master the four elements and rule them all. Don’t wait for the fire nation to attack! Make the pre-emptive strike when you play the Elementals slots game and win real life Malaysian Ringgit in cash on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Start Playing Elemental Slots Game Enter ...

Break Away Slots Game Review

06 มกราคม 2561
Break Away Slots Game Review

Break Away Slots Game Review Ready, set, smash the ice! Join the ranks of the most exciting and thrilling fast-paced sport in the world - ice hockey! This is a no-holds-barred sport in which only the bravest and most daring of athletes dare to tread. The Break Away slots game features this super fast and full contact sport on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia ...

Battlestar Galactica Slots Game Review

04 มกราคม 2561
Battlestar Galactica Slots Game Review

Battlestar Galactica Slots Game Review Captain, prepare jump to faster than light travel! Embark on a journey into deep space and boldly go where no man has gone before. Feel the force as you travel into hyperspace on the Battlestar Galactica online slots game and win real life Malaysian Ringgit in cash on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://...

Sterling Silver 3D Slots Game

02 มกราคม 2561
Sterling Silver 3D Slots Game

Sterling Silver 3D Slots Game Get paid in your pound of silver! Grab your share of precious metals! Play the Sterling Silver 3D online slots game, and hit on the metal of great value and utility on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Make sure you go for the right choices! Shiny precious metals are up for grabs in the ...

Surf Safari Slots Game Review

31 ธันวาคม 2560
Surf Safari Slots Game Review

Surf Safari Slots Game Review Surfs up, dude! Time to catch the big waves of Safari Bay! Join the coolest animals of the Surf Safari and ride the turbulent waves on their fun and thrilling watersports! Dive into the action with the Safari Slots online slots game on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Take in the salty ...

Terminator 2 Slots Game Review

30 ธันวาคม 2560
Terminator 2 Slots Game Review

Terminator 2 Slots Game Review Hasta la vista, baby! The Terminator has arrived! The machine army is looming near. Not in this space or in another country, but coming closer from the future. There is only one thing you can do. Save John Connor when you play the Terminator 2 online slots game on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.co...

The Lost Princess Anastasia Slots Game Review

29 ธันวาคม 2560
The Lost Princess Anastasia Slots Game Review

The Lost Princess Anastasia Slots Game Review Winter has come to the Russian Royal Court! The magical ice winter has set into the lands! Join the Lost Princess Anastasia on her magical adventure to discover herself and find true love in the great courts of ancient Russia in this thrilling slots game when you play on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.co...

Tiger vs Bear Slots Game Review

27 ธันวาคม 2560
Tiger vs Bear Slots Game Review

Tiger vs Bear Slots Game Review Get ready to get wild! The Siberian frontier is a ruthless place to be! Start playing the Tiger vs Bear: Siberian Standoff online slots game and watch the two fiercest animals in the tundra battle it out, and stand a chance to win real life Malaysian Ringgit in cash when you play on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com ...

Secret Santa Slots Game Review

25 ธันวาคม 2560
Secret Santa Slots Game Review

This is the season to be merry! Santa is ready to hand out the big presents on his trip from the North Pole! Spread the cheer and joy of the merriest season of the year when you play the Secret Santa online slots game on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Find out if you are naughty or nice on this jolly season. Spi...

Steam Punk Heroes Slots Game Review

22 ธันวาคม 2560
Steam Punk Heroes Slots Game Review

Steam Punk Heroes Slots Game Review Airships, clockwork constructions and mechanical marvels, all powered by steam. Enter a world where our mundane electricity is replaced by the wondrous powers of steam. Spin on the Steam Punk Heroes online slots game and win on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Join the adventures ...

Starlight Kiss Slots Game Review

20 ธันวาคม 2560
Starlight Kiss Slots Game Review

Do you feel the beat of my heart? Slip into the night and whisk away the woman of your dreams. Start playing the Starlight Kiss online slots game and win on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Feel the heartbeat of your forbidden love when you meet in your hidden rendezvous in the middle of the night, away from pryin...

Roller Derby Slots Game Review

18 ธันวาคม 2560
Roller Derby Slots Game Review

Derby girls! Get ready to roll out! The Roller Derby Girls are itching for a fight! Get ready for the most extreme and intense sport that only girls play! Spin to win on the Roller Derby slots game when you play on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Clash on the rink of battle in this sexy bloodsport featuring sexy ...

Robo Jack Slots Game Review

16 ธันวาคม 2560
Robo Jack Slots Game Review

Robo Jack Slots Game Review What a clunker! The robots are in revolt! Join the robot revolution with the horde of mechanical marvels and autonomous denizens of the robot city! Spin to win when you play with this online digital slots machine on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Jack into the system when you start spin...

Racing for Pinks Slots Game Review

14 ธันวาคม 2560
Racing for Pinks Slots Game Review

On the streets, we play for keeps. We only race for pink slips out here. Step on the gas and burn some rubber! Out here on the streets, the racers dominate and keep the night full of action. When you race in these parts, you race for keeps in the Racing for Pinks slots game on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! The ...

Playboy Slots Game Review

12 ธันวาคม 2560
Playboy Slots Game Review

Playboy Slots Game Review Hey there, sexy. Why don’t you join us for a wild night at the mansion? Live the high life and choose whatever playmate tickles your fancy. The world is your oyster, and you’re in for some oysters when you enter some playmates on the Playboy slots game on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.em...

Piggy Fortunes Slots Game Review

10 ธันวาคม 2560
Piggy Fortunes Slots Game Review

Piggy Fortunes Slots Game Review He huffs and he puffs. Who’s afraid of the big bad wolf? Join the three little pigs in their peaceful lives in the countryside, before they are visited by the nasty big bad wolf. Find out their story when you play the Piggy Fortunes online digital slots game on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www...

Paradise Found Slots Game Review

09 ธันวาคม 2560
Paradise Found Slots Game Review

Paradise Found Slots Game Review Paradise was lost. All we have to do is find it again. Take a trek into the lonely mountains on an epic journey to re-discover what was once lost. Take back what was yours and find what you need to find when you play the Paradise Found online digital slots machine one the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.em...

Mystique Grove Slots Game Review

08 ธันวาคม 2560
Mystique Grove Slots Game Review

Hidden deep in the forest is a magical grove full of mystique. Wander into the mysterious forest and discover the legendary Mystique Grove online digital slots game by Microgaming on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Discover the hidden mysteries of the lush and magical forest, and feast your eyes on the luscious w...

Lucky Leprechaun’s Loot Slots Game Review

06 ธันวาคม 2560
Lucky Leprechaun’s Loot Slots Game Review

Do you have the luck of the Irish? Aye laddie, welcome to the Lucky Leprechaun’s Loot slots game! Pick a four leaf clover and gain the luck you want when you play this online digital slots machine on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Follow the rainbow when you see one! Follow it far enough, and when you reach...

Mystic Dreams Slots Game Review

03 ธันวาคม 2560
Mystic Dreams Slots Game Review

Mystic Dreams Slots Game Review How, stranger. Come join us in the peace teepee. Trek the tremulous snowy mountains of the Mystic Dreams slots game. Discover who the mysterious natives hidden in the cold and arid tundra of the treacherous mountain villages when you play this online slots game by the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.c...

Mount Olympus Slots Game Review

01 ธันวาคม 2560
Mount Olympus Slots Game Review

Mount Olympus Slots Game Review Zeus! The God of the Greeks, the King of the Gods! Thunder and lightning fills the skies - the Gods of Ancient Greece have awoken! Medusa is out for revenge and the Gods are preparing for an all out war in the Mount Olympus: The Revenge of Medusa online slots game! Play this thrilling slots game today on the number one Online Casino and Sports Betting website in...

Lucky Koi Slots Game Review

30 พฤศจิกายน 2560
Lucky Koi Slots Game Review

Lucky Koi Slots Game Review Feel the serenity of the peaceful pond of the Lucky Koi. There are times we must slow down and take a step back from life. Some of the best places in the world to do so are at a koi pond, where the fish swim peacefully and adding colour and life to the Lucky Koi slots game - play and win big on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EM...

Loose Cannon Slots Game Review

29 พฤศจิกายน 2560
Loose Cannon Slots Game Review

Loose Cannon Slots Game Review “Arr ye salt swilling scallywags! All hands and deck and prepare to loose the cannons!” Hoist the black flag! Trim the sails! We’re going to roam the seas and go on a jolly old adventure for plunder and booty! Be ready to head out on a grand journey for gold and riches with the Loose Cannon slots game on the number one Online Casino ...

Second Strike Slots Game Review

27 พฤศจิกายน 2560
Second Strike Slots Game Review

Second Strike Slots Game Review Sometimes, all you really need is the classics. Take a step back from the fancy complicated things played by those young kids nowadays. Get the original classic slots game experience with the Second Strike slots game by Qtech on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Play the old school way...

Spinions Beach Party Slots Game

25 พฤศจิกายน 2560
Spinions Beach Party Slots Game

Spinions Beach Party Slots Game Banana! Kick off the party! The cute orange Spinions are on a fun holiday, and they’re all taking it to the beach! The crowds have gathered, and all you have to do now is spin the Spinions Beach Party online slots game in the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Get into the motion ...

Genies Touch Slots Game Review

23 พฤศจิกายน 2560
Genies Touch Slots Game Review

Genies Touch Slots Game Review Would you like to sit down and hear a tale of magic and wonders? Let me show you the world - shining, shimmering, splendid. Tell me, when it comes to slots games, when was the last time you made your heart decide? Make the right choice this time with the Genies Touch online slots game review on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia -...

Dragon’s Realm Slots Game Review

21 พฤศจิกายน 2560
Dragon’s Realm Slots Game Review

Dragon’s Realm Slots Game Review “The land is in ashes, the dragon reigns. Will a hero rise and prevail?” Ride into a world of chivalry, gallantry and honour with the dragon knights of the dragon’s realm. Keep your head high and brave the harsh lands filled with dragons and danger on this fantastical slots game by Qtech on the number one Online Casino an...

Leagues of Fortune Slots Game Review

20 พฤศจิกายน 2560
Leagues of Fortune Slots Game Review

Leagues of Fortune Slots Game Review Deep under a thousand leagues lie treasure of unimaginable proportions. Dive into the underwater world of the Leagues of Fortune online slots game - play this brand new online digital slots machine by Microgaming on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Explore the unexplored depths o...

Jekyll & Hyde Slots Game Review

16 พฤศจิกายน 2560
Jekyll & Hyde Slots Game Review

Jekyll Hyde Slots Game Review Feel the tingling of the spine as the process begins. Enter the dark streets of Victorian Era London. The city has progressed quickly over the years, but it is also where we have lost our humanity. Jekyll appears as a horrific slots antagonist in this slots game by Microgaming on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMp88.com (ht...

Girls With Guns: Jungle Heat Slots Game Review

14 พฤศจิกายน 2560
Girls With Guns: Jungle Heat Slots Game Review

Girls With Guns: Jungle Heat Slots Game Review Turn up the heat, welcome to the jungle! Join the Girls With Guns as they turn up the heat in their Jungle Heat slots game! Watch them go wild in this sweaty and humid adventure in the dense of the Amazon bushes of our secret agents - an online digital slots machine by Microgaming, available right now on the number one Online Casino and Sports B...

High Society Slots Game Review

12 พฤศจิกายน 2560
High Society Slots Game Review

High Society Slots Game Review Get rich or die trying in high society. Step into High Society slots game. Where the stakes are high, and all your spins have financial weight behind them in this online digital slots machine by Microgaming on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Let the good times roll in the top of the f...

Hells Grannies Slots Game Review

11 พฤศจิกายน 2560
Hells Grannies Slots Game Review

Hells Grannies Slots Game Review What’re you lookin’ at, youngin? The grannies are out on the streets, and they sure are cranky. These cranky cranky grannies are out to wreak havoc in town in this surrealist slots game by Microgaming on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! This really gangsta slots g...

Girls with Guns: Frozen Dawn Slots Game Review

09 พฤศจิกายน 2560
Girls with Guns: Frozen Dawn Slots Game Review

Girls with Guns: Frozen Dawn Slots Game Review Get high and dry in the cold mountains! Join the sexy Girls with Guns on their latest adventure, Frozen Dawn. Frozen Dawn is an online digital slots machine set in the cold peaks of the Himalayas where sexy secret agents duel it out on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! H...

Drone Wars Slots Game Review

07 พฤศจิกายน 2560
Drone Wars Slots Game Review

Drone Wars Slots Game Review To boldly go where no gambler would go before! Feel the void of space and embark on a journey of epic proportions and unknown treasures hidden in space! Throw yourself into a life of adventure on the thrilling Drone Wars slots game by Microgaming, available on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/sl...

Dolphin Quest Slots Game Review

01 พฤศจิกายน 2560
Dolphin Quest Slots Game Review

Dolphin Quest Slots Game Review Dip into the underwater world with Eco the Dolphin! Immerse yourself into the fishy world under the sea and dive into a world of mystery and relaxation in the Dolphin Quest Slots Game by Microgaming on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot). Join Eco the dolphin in his friendly quest to wand...

Fish Party Slots Game Review

31 ตุลาคม 2560
Fish Party Slots Game Review

Fish Party Slots Game Review Does something smell fishy to you? Dive into the underwater world if the sea and discover its hidden treasures. Go deep and find all the mysterious fishes in the depths of the ocean in the Fish Party slots game by Microgaming, available on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Join all the fr...

Football Star Slots Game Review

30 ตุลาคม 2560
Football Star Slots Game Review

Football Star Slots Game Review And he shoots, and he scores! Goalllllll! Live vicariously through these spinning reels depicting the most heroic acts of football. The excitement, the thrill, the stardom, the unforgettable feeling on top! Feel all these and more when you play the Football Star slots game by Microgaming on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia toda...

Dr Watts Up Slots Game Review

29 ตุลาคม 2560
Dr Watts Up Slots Game Review

Dr Watts Up Slots Game Review Watts up, doc? Step into the lair of the elusive Doctor Watts Up - the secret laboratory of the infamous liberator on the forefront of science! Gamble on science! Gamble on the exciting slots game and win big on this slots game by Microgaming in the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Be amaze...

Avalon II Slots Game Review

26 ตุลาคม 2560
Avalon II Slots Game Review

Avalon II Slots Game Review Are you ready to take up the mantle and be king? Enter the magical world of Avalon, where wonders are a daily sight and miracles happen. The land of Avalon shows up in its full glory in the Avalon II online slots game by Microgaming on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Join the great king ...

Cool Wolf Slots Game Review

25 ตุลาคม 2560
Cool Wolf Slots Game Review

Cool Wolf Slots Game Review Dude, are you cool enough to be part of Cool Wolf’s crew? Join the entourage of the coolest kid on the block, the Cool Wolf and roll down broadway to hit on the hottest cheerleaders in the Cool Wolf slots game by Microgaming on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Kick things up in ...

Booty Time Slots Game Review

23 ตุลาคม 2560
Booty Time Slots Game Review

Booty Time Slots Game Review Arr ye mateys! Join Captain Squawk on his swashbuckling quest to be the featheriest pirate of them all in the epic slots game Captain Squawk’s Booty Time by MicroGaming on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot). Swing into a world of adventure on this simulation of the high seas in se...

Alaxe in Zombieland Slots Game Review

22 ตุลาคม 2560
Alaxe in Zombieland Slots Game Review

Alaxe in Zombieland Slots Game Review Step into the mysterious and surreal world of Zombieland with Alaxe, our heroine in the twisted world of dark magical monsters and creatures. Zombieland is full of horrors, are you brave enough to survive the adventure with Alaxe in Zombieland? Play in the land of zombies on this online digital slots machine by MicroGaming, available on the number one Onli...

Cash Stampede Slots Game Review

21 ตุลาคม 2560
Cash Stampede Slots Game Review

Cash Stampede Slots Game Review Do you hear the rumbling in the distance? That is the sound of a million animals stampeding in our direction. The animals have gotten loose, and they are on a great stampede in your direction! And what do they bring? A Cash Stampede! Play this online digital slots machine by Qtech on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia today - EMP...

Blood Lore Vampire Clan Slots Game Review

19 ตุลาคม 2560
Blood Lore Vampire Clan Slots Game Review

Blood Lore Vampire Clan Slots Game Review “You fear the darkness. Some of us relish it.” Meld into the darkness of the night alongside the creatures of nocturne. Discover how easy it is to slip by unnoticed while you win big in the Blood Lore Vampire Clan slots game today by Qtech, available on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com ...

Arcane Elements Slots Game Review

16 ตุลาคม 2560
Arcane Elements Slots Game Review

Arcane Elements Slots Game Review Earth. Fire. Wind. Air. These are the four basic elements that hold our universe together. But everything changed when the fire element attacked. Now the great warriors of the elements are free to roam the universe and do battle in this thrilling fantasy slots game by Qtech, available on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP...

Mad Mad Monkey Slots Game Review

13 ตุลาคม 2560
Mad Mad Monkey Slots Game Review

Mad Mad Monkey Slots Game Review Are you mad for money? The Mad Mad Monkey is! Swing into the deepest parts of the jungle where the Mad Mad Monkey lurks! Here, the laws of the jungle reigns supreme, so you’ve got to be just as mad to play the Mad Mad Monkey slots game by Qtech on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/s...

Dragon Palace Slots Game Review

11 ตุลาคม 2560
Dragon Palace Slots Game Review

Dragon Palace Slots Game Review Enter a world of wonder and mystery, where few have laid eyes upon. Take a gander into mystical and mysterious world of the Dragon Palace, where beyond the gates lie great treasures, riches and fortune. Grab a piece of your own in Dragon Palace online digital slots machine by Qtech on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.co...

Koi Gate Slots Game Review

08 ตุลาคม 2560
Koi Gate Slots Game Review

Koi Gate Slots Game Review A symbol of perseverance, determination and good fortune. Take a chance, swim against the flow of the river and turn your fortune into greatness with these determined Koi as they pave the path towards becoming dragons in the Koi Game slots game by Qtech in the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! ...

Judge Dredd Slots Game Review

05 ตุลาคม 2560
Judge Dredd Slots Game Review

Judge Dredd Slots Game Review “I AM THE LAW!” Enter the dystopian city of the future, Mega-City One - a wretched hive of scum and villainy. Join the tough Judge Dredd as he brings justice to the streets, on the streets in this hardcore, no-nonsense slots game by Qtech on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/...

Indian Cash Catcher Slots Game Review

04 ตุลาคม 2560
Indian Cash Catcher Slots Game Review

Indian Cash Catcher Slots Game Review Head into the American wildlands and commune with mother nature. Journey into the open frontier and discover the mysteries of the shamanic Indian tribes of the wild deserts. Hear the call of the spirits and enter a transcendent state of being as you spin the Indian Cash Catcher slots game by Qtech, available on the number one Online Casino and Sports Betti...

Coyote Crash Slots Game Review

03 ตุลาคม 2560
Coyote Crash Slots Game Review

Coyote Crash Slots Game Review Step on the gas, baby! We’re going on a wild ride in the desert! Join the mysterious Coyote on his biggest heist yet - to grab all the gold hidden in the great vault in the desert! Play the Coyote Crash slots game by Qtech today on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Bust into t...

King Kong Slots Game Review

02 ตุลาคม 2560
King Kong Slots Game Review

King Kong Slots Game Review The giant beast of Skull Island has escaped and is wreaking havoc in New York City! Join the hulking ape as he smashes his way through the city that never sleeps! Watch the giant gorilla as he swings your spins to great fortune in this digital online slots machine about King Kong by Qtech, available on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malay...

Ocean’s Call Slots Game Review

29 กันยายน 2560
Ocean’s Call Slots Game Review

Ocean’s Call Slots Game Review Hello, brave sailor~ Would you come into the ocean with me? Sexy mermaids have appeared throughout the ocean, and among them, is a seductive siren. Many a sailor have fallen to their charms, and have joined them to experience things beyond their wildest dreams! Would you heed the Ocean’s Call? Join these luscious mystical creatures as they be...

Buccaneer's Bay Slots Machine Review

28 กันยายน 2560
Buccaneer's Bay Slots Machine Review

Buccaneer's Bay Slots Machine Review Arr matey, dare ye sail the seven seas and plunder the treasure of Buccaneer's Bay? Join Captain Jock, mighty pirate, and his swashbuckling crew of seafaring pirates on their grand quest to loot the treasure of Buccaneer’s Bay and discover the Secret of Money Island! Play the Buccaneer’s Bay slots game by Qtech on the number one Online C...

Wicked Witch Slots Game Review

27 กันยายน 2560
Wicked Witch Slots Game Review

Wicked Witch Slots Game Review Darkness falls across the land, the midnight hour is close at hand… The Wicked Witch is preparing her nefarious plans to cast a spell and enchant the people! Join her on her broomstick as she cooks up the perfect spell to bewitch you tonight! Stir her cauldron and read her spellbooks on this magical slots game by Qtech on the number one Online Casino a...

The Codfather Slots Game Review

26 กันยายน 2560
The Codfather Slots Game Review

The Codfather Slots Game Review When the Codfather speaks, you better listen! He’s about to make you a puffer you can’t refuse. Dip yourself into the underwater world, where something is fishy is happening… and you are invited to a special dinner where you are given a very rare opportunity by the Codfather. Immerse yourself in The Codfather slots game by Qtech, a...

Mystic Fortune Slots Game Review

25 กันยายน 2560
Mystic Fortune Slots Game Review

Mystic Fortune Slots Game Review Enter the mystical realm of the Forbidden City and join the immortal princess of fortune on her quest to bring you eternal luck and prosperity! Play the Mystic Fortune slots game by Qtech, brought to you by the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot). Step into the shimmering, glamorous palace an...

Jugglenaut Slots Game Review

23 กันยายน 2560
Jugglenaut Slots Game Review

Jugglenaut Slots Game Review I’m the Jugglenaut, get rich! Step right up! Enter the mysterious and hair-raising act of the Jugglenaut as he performs the death-defying juggle of the millennium! Go against the odds and win big on this slots game by Qtech, available on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Let the...

Dragon’s Throne Slots Game Review

22 กันยายน 2560
Dragon’s Throne Slots Game Review

Are you ready to win the iron prize? Join the mother of dragons on the Dragon’s Throne in this epic slots game. Make her bend the knee and mother your dragons as you spin and win big in one of the best slots game by Qtech, available on the number one Online Casino and Sports Betting website - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Be prepared to hold the door for opportunity to com...

Shaolin Fortunes Slots Game Review

21 กันยายน 2560
Shaolin Fortunes Slots Game Review

Shaolin Fortunes Slots Game Review See that which is unseen. Win all which has not been won. Discover the mysterious ancient world of Chinese martial arts in Shaolin Fortunes. Transcend human limitations and bend possibilities to your will with Shaolin Fortunes slots game, a hot new digital slots machine by Qtech - available only on the number one Online Casino and Sports Betting website...

300 Shields Slots Machine Review

20 กันยายน 2560
300 Shields Slots Machine Review

Tonight, we dine in luxury! Join the ranks of the fiercest and most legendary of warriors - the Spartans of ancient Greece and test your warrior luck! March into battle with the manliest of men in this amazing slots game developed by Qtech, available on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Feel the thrill of battling in ...

Fiesta Cubana! Slots Game Review

19 กันยายน 2560
Fiesta Cubana! Slots Game Review

¡Viva! Fiestas! Get into the groove with the biggest fiesta in the Caribbean! Jump into the Latin heat and join the Conga lines in this exhilarating digital slots machine by Qtech, available on the number one Online Casino and Sports Betting Website - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Every day is a party day with Fiesta Cubana! slots game! Join in the fun and excitement and s...

Bombs Away Slots Game Review

18 กันยายน 2560
Bombs Away Slots Game Review

Saddle up, soldier! Uncle Sam wants you - to go on your biggest mission yet! Relive the glorious moments of the greatest war in the century with Bombs Away. Gear up and charge your way to victory with this modern yet nostalgic representation of World War 2 through this memorable slots game by Qtech on the number one Online Casino and Sports Betting website - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/sl...

Bingo Billions! Slots Game Review

17 กันยายน 2560
Bingo Billions! Slots Game Review

Bing-gooooooooo! Kick off your dreams of becoming a billionaire right now with one of the hottest slot games: Bingo Billions! from Qtech on the number one online casino and sportsbook website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Bingo your way to riches in this intensely exciting virtual slots machine and let lady luck grab you by the balls to the luckiest moments of your life!...

Bird of Thunder Slots Game Review

16 กันยายน 2560
Bird of Thunder Slots Game Review

Get in touch with your spirit animal and win Malaysian Ringgit. How? Start playing on this brand new online slots game by Qtech on the number one Online Casino and Sports Betting website - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Be one with the majestic creatures in frontier America and channel your inner spirits to bring out your biggest wins on this virtual slots machine with a Native America...

Chilli Gold x2 Slots Game Review

14 กันยายน 2560
Chilli Gold x2 Slots Game Review

Hola señor! Wanna try out the hottest, spiciest slots game in Malaysia? Get yourself a sizzling dose of Chilli Gold x2 - the fiery new slots game by Qtech, available on the number one Online Casino and Sports Betting Website - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Join Señor Patata Senior and Babalouie on their epic quest in the blazing Mexican desert to find the most ...

Fa Chai Shen Slots Game Review

13 กันยายน 2560
Fa Chai Shen Slots Game Review

Huat ah! Let the God of Wealth into your life and bless you with amazing winnings in this slot game that is both exciting and relaxing at the same time! Really “Fa Chai” as you make your best lucky spins with one of the top digital slot machines brought to you by the renowned Qtech on the number one Online Casino and Sports Betting website EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slo...

Premier League: Crystal Palace sack manager Frank de Boer after nightmare start

12 กันยายน 2560
Premier League: Crystal Palace sack manager Frank de Boer after nightmare start

Frank de Boer took charge of Crystal Palace 10 weeks ago and lost his first four league games in charge.Crystal Palace sacked new manager Frank de Boer four games into the Premier League season on Monday after the club suffered the worst start to an English top flight season for nearly 100 years.Former Ajax boss De Boer, 47, only took charge 10 weeks ago and lost his first four league games in cha...

Mark Hughes accuses Jose Mourinho of snubbing handshake after Manchester United-Stoke City game

11 กันยายน 2560
Mark Hughes accuses Jose Mourinho of snubbing handshake after Manchester United-Stoke City game

Mark Hughes accused his Manchester United counterpart Jose Mourinho of not shaking his hand stating the 2-2 draw was a "poor result" for the Portuguese.Stoke City head coach Mark Hughes accused his Manchester United counterpart Jose Mourinho of not shaking his hand stating the 2-2 draw was a "poor result" for the Portuguese."I pushed him because he was in my technical area...

US Open: Rafael Nadal overwhelms Juan Martin del Potro, faces Kevin Anderson in final

10 กันยายน 2560
US Open: Rafael Nadal overwhelms Juan Martin del Potro, faces Kevin Anderson in final

No. 1 Nadal will be a significant favorite Sunday against No. 32 Kevin Anderson of South Africa, who beat Pablo Carreno Busta 4-6, 7-5, 6-3, 6-4.Once Rafael Nadal went from passive to aggressive and got his uppercut of a forehand going, it didn't take long for him to power into the U.S. Open final.Closing in on a third title at Flushing Meadows and 16th Grand Slam championship overall, Nadal overc...

THE MAN CITY DREAM'S OVER - TIME FOR ALEXIS TO PUT UP, SHUT UP AND GIVE HIS ABSOLUTE ALL FOR ARSENAL

09 กันยายน 2560
THE MAN CITY DREAM'S OVER - TIME FOR ALEXIS TO PUT UP, SHUT UP AND GIVE HIS ABSOLUTE ALL FOR ARSENAL

Question marks over the Chilean will continue until he starts scoring for the Gunners once again and he must aim to get the supporters back on side.Alexis Sanchez arrived back in London on Wednesday a week after he was denied his dream move to Manchester City on transfer deadline day.Now, Arsene Wenger’s side have a player on their hands who has been forced to stay and will have to accep...

REVEALED: RONALDO AND NEYMAR CAN'T MATCH MAN UTD STARS POGBA AND LUKAKU IN UK SUMMER SHIRT SALES

07 กันยายน 2560
REVEALED: RONALDO AND NEYMAR CAN'T MATCH MAN UTD STARS POGBA AND LUKAKU IN UK SUMMER SHIRT SALES

The Red Devils have three players in the top five of Sports Direct's sales, with Lionel Messi is the highest player outside the Premier LeagueManchester United dominate UK shirt sales at retailer Sports Direct this summer, with mega stars Cristiano Ronaldo, Lionel Messi and Neymar unable to come close to their top stars.Newcastle United and Scotland star Matt Ritchie might not have broken any worl...

Young England side will learn from this week

05 กันยายน 2560
Young England side will learn from this week

England survived a scare as they came from behind to beat Slovakia at Wembley and take a giant stride towards qualification for next summer's World Cup in Russia. Stanislav Lobotka took advantage of sloppy defensive work to put Slovakia ahead after just three minutes - the start of a shoddy first-half display by Gareth Southgate's side. Marcus Rashford was culpable in conceding possession for th...

SAFIQ CALLS FOR FANS TO MAKE THEIR PRESENCE FELT AT HANG JEBAT STADIUM

04 กันยายน 2560
SAFIQ CALLS FOR FANS TO MAKE THEIR PRESENCE FELT AT HANG JEBAT STADIUM

Safiq Rahim calls on the support of fans for the crucial Asian Cup qualifier against Hong Kong that can help turn the tide in favour of Malaysia.Malaysia have a chance to pick up their first positive result under new management and the guidance of Eduardo 'Nelo' Vingada when they take on Hong Kong in the 2019 Asian Cup qualifier at Hang Jebat Stadium on Tuesday.Having started his reign with a defe...

Conor McGregor Floyd Mayweather fight predictions: Shane Mosley says ‘Money’ will be laughing at UFC star

25 สิงหาคม 2560
Conor McGregor Floyd Mayweather fight predictions: Shane Mosley says ‘Money’ will be laughing at UFC star

FOR the first time in his combat sports career, Conor McGregor will forgo the rules of mixed martial arts, strap on a pair of eight-ounce gloves and step into the ring for a boxing match against Floyd Mayweather this Sunday (AEST). McGregor started his fighting career in a boxing gym in Ireland when he was just 10-years old, but his attention eventually turned to MMA, where he’s now bec...

Barcelona to sue Neymar as fallout from bitter Paris Saint-Germain news continues

23 สิงหาคม 2560
Barcelona to sue Neymar as fallout from bitter Paris Saint-Germain news continues

BARCELONA are seeking at least 8.5 million euros ($10 million) in compensation from Neymar for breach of contract, the club said on Tuesday as the bitter fallout rumbles on from his world record 222 million-euro move to Paris Saint-Germain. The move comes after Barcelona refused to pay a separate 26 million-euro bonus due to Neymar for signing a five-year contract renewal last year. “I...

GAMINGSAFE.NETหัวข้อกระทู้ล่าสุดล่าสุด

  • ninja's Avatar
  • Ryan Mason may consider Tottenham Hotspur coaching... (1 โพสต์)
  • Ryan Mason told Soccer AM he would "see what he falls into" after Spurs boss Mauricio Pochettino said there was an open door for the club's former player to join its coaching staff. Mason was forced to retire this week at the age of just 26, more than a year after suffering a fractured skull in a...
  • ใน Main Forum / Football Discussions
  • โพสต์ล่าสุดโดย ninja
  • 14 hours 16 minutes ago
  • ninja's Avatar
  • Chelsea to invite RyanMason to match after retire'... (1 โพสต์)
  • Ryan Mason will be invited to attend one of Chelsea's matches after he was forced to retire because of the fractured skull he suffered against them. [attachment] Mason, who will be on Soccer AM on Saturday, required surgery after an accidental clash of heads with Gary Cahill while playing for Hull 13...
  • ใน Main Forum / Football Discussions
  • โพสต์ล่าสุดโดย ninja
  • 1 day 12 hours ago
  • ninja's Avatar
  • Aaron Ramsey doubtful for Arsenal's Cara'Cup Final... (1 โพสต์)
  • Aaron Ramsey is a doubt for Arsenal's Carabao Cup final against Manchester City, says Arsene Wenger. [attachment] Arsenal face City at Wembley on February 25, live on Sky Sports, following both legs of their Europa League last-32 tie against Swedish side Ostersunds. Alexandre Lacazette has...
  • ใน Main Forum / Football Discussions
  • โพสต์ล่าสุดโดย ninja
  • 2 days 14 hours ago

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ »

ลอง 3อันดับท็อปเว็บไซต์ของเราวันนี้!

TRY OUR TOP 3 SITES TODAY!

 RANK
SITE OUR REVIEW
1

emp-logo-bglo
Visit Website

2


Visit Website

3

m88-black-logo.png

Visit Website

Like เราที่ Facebook!
อยู่ได้ตลอดกับ
คาสิโนและ sportsbooksที่ปลอดภัยที่สุดใน
มาเลเซียไทยและอินโดนีเซีย

5 อันดับเว็บไซต์เกมชั้นนำ

เว็บไซต์หลอกลวง

ติดต่อเรา


คำ เตือน : GAMINGSAFE.NET เป็นเว็บไซต์ตรวจสอบที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ เว็บไซต์เกมออนไลน์ใด ๆ เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ GAMINGSAFE.NET มากมายรวมทั้งคาสิโนออนไลน์หลายอย่างซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ พนัน และ / หรือตัวเลือกที่จะวางเดิมพันออนไลน์แม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะ เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีเพียงการรักษาผู้เล่นของพวกเขาอย่างเป็นธรรมที่ เราไม่สามารถรับผิดชอบหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่าง การ ดำเนินงานการเล่นการพนันออนไลน์และคุณผู้เล่นมันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณเข้าใจ ว่าการพนันออนไลน์จะไม่ถูกต้องตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลทั้งหมดที่เว็บไซต์นี้ อาจได้รับการเข้าถึงหรือเข้าชมได้เป็นผู้เข้าชมที่เว็บไซต์ นี้ คุณไม่ต้องดำเนินการต่อไปที่จะวางเดิมพันที่ใด ๆ ของคาสิโนออนไลน์อยู่ที่นี่โดยไม่ได้รับการคำแนะนำทางกฎหมายที่เหมาะสมหรือ ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็น กฎหมาย ใน เขตอำนาจของคุณการใช้ข้อมูลนี้ในการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางของรัฐหรือ ท้องถิ่นใดเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความผิด ตามกฎหมายของการพนันในเขตอำนาจของคุณออนไลน์ใด ๆ โปรด ใช้คำแนะนำด้านกฎหมายก่อนที่จะดำเนินการต่อไป