คาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาเชื่อถือได้ตรวจสอบรายละเอียดเว็บไซต์ (มาเลเซีย, ไทย, อินโดนีเซีย)

GamingSafe.netช่วยคุณค้นพบเว็บไซต์เกมคาสิโนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ชนะในเกมแทนการพยายามที่จะหาสถานที่ปลอดภัยในการเล่น

Sports betting odds can be very confusing, especially when the odds are shown in a format that you are not used to. On this page we'll try and explain how odds are shown on this site. There are two main types of odds, Fractional and Decimal. Each of which we will now explain.

Fractional Odds
Fractional odds are the most commonly seen odds and are the odds that are most often seen online, they are represented by two numbers separated by a dash (e.g. 10/1 or 6/4). The best way to treat them is just like simple fractions. If you divide the first number by the second, you will get a multiplier. For example, 10/1 means that whatever you stake on this bet you will receive 10 times your stake back if you win. So, £1 on a 10/1 bet will give you £10 profit. For £1 on 6/4 you just need to divide 6 by 4, giving you a multiplier of 1.5. Therefore if you stake £1 on a 6/4 bet you will return profit of £1.50.

However, it is important to remember that when you bet and win you also get your stake back on top of your profit. So, £1 at 10/1 will give you £10 (profit), plus your £1 stake back equalling a total return of £11, and £1 at 6/4 will give you £1.50 (profit), plus your £1 stake back equalling a total return of £2.50.

So the fraction helps explain how much your profit will be, but you must remember to add your stake as well.

Decimal Odds
Online betting sites can also quote odds in a decimal format (this is most commonly seen on the betting site Betfair). Decimal odds make things simpler since you do not have to deal with fractions and calculating winnings using more complicated fractions like 10/11.

Decimal odds, unlike fractional odds, reflect a multiplier that will give you your total return (winnings plus stake). For example, if a team are 10/1 in fractional odds, this would equal 11.00 in decimal odds. If you put £1 on an outcome at decimal odds of 11.00 you will win £11 total returns (simply 1 multiplied by 11.00).

Decimal odds are simply a multiplier by which you can multiply your unit stake and calculate your total returns (profit plus returned stake). It does make things a little simpler, however if you like to keep your winnings and total returns (stake plus profit) calculations separate (for example if you want to compare profit to stake as a percentage of stakes), then stick to fractional.

If you don't understand one of these though don't worry. Most sites will let you chose how you see the odds, so if you have a preference you can just change the settings on the site to make the odds show up either as fractional or decimal.

Unless otherwise stated, all football betting bettings are settled based on regular time of play (including any stoppage time added by the referee) excluding extra time and penalty shootouts.

Extra time prices may be introduced at the end of the scheduled period.

Where football matches are scheduled for play other than under regular time (e.g. Special time periods of play on various tournaments or friendly matches) all football bettings will be settled at the end of that scheduled time.

Unless non-regular time football matches are expressly indicated on the website prior to all football matches, football bettings taken on such football matches will be considered VOID.

Where less than regular time is played, settlement of all football bets for up to 72 hours or such other period necessary pending its verification of the status and outcome of the match. The status of the football match shall be determined by reference to the status and outcome [if any] posted on the official website of the sport governing body. If the official website's posted status or outcome is manifestly wrong or where there is no official website or where there is no posted status or outcome on the official website, the gaming site shall use its best endeavours to determine the correct status and outcome of the match. In such cases, the gaming site’s decision on the status and outcome shall be final and all bets shall be settled pursuant to the gaming site’s decision in accordance with the rules stated herein.

Bet Types Offered In Football Market

Fixed Price 1 X 2
Football betting can be made by either selecting a Home Win, a Draw or an Away Win. Football bets will be settled at the end of regular time play, excluding extra time and penalties (where applicable).
1 indicates: Home win
X indicates: Draw
2 indicates: Away win
If a football match venue is played at neutral ground, the team listed first is deemed the “Home Team” for football betting purposes

Odd/Even
Bet on whether the total number of goals within the regular football time of play is an "Odd" or "Even" number. Own goals are counted for football betting purpose.

Asian Handicap
Handicap line 0
If either team wins by any margin they (the winning team) are to be settled as the winning selection. In the event of a draw all football bets are void and stakes are refunded.

Single Handicaps may be entered in multiple wagers. Spilt or Dual Handicaps i.e. 0:0.5 cannot be entered in multiple selections and if taken in error that selected Handicap will be deemed void.

Handicap line ¼ ball (0:0.5)
Team giving a ¼ ball start (-0:0.5):

Win by any score - all football betting on this selection are winners
Draw - Half the stakes are refunded on this selection. The other half of the stake is classed as a loser.
Loses by any score - All football betting on the selection are losers.

Team receiving ¼ ball start (+0:0.5):

Win by any score - all football bets on this selection are winners
Draw- Half the stake is settled at the price of the chosen selection. The other half is refunded to the customer.
Loses by any score - All football bets on the selection are losers.

Handicap line ½ ball

Team giving a ½ ball start (-0.5):

Win by any score - all football bettings on this selection are winners.
Draw - all football bettings on this selection are losers.
Lose by any score - All football bettings on this selection are losers.

Team receiving a ½ ball start (+0.5):

Win by any score - all football bettings on this selection are winners.
Draw - all football bettings on this selection are winners.
Lose by any score - All football bettings on this selection are losers.

Handicap line ¾ ball (0.5:1)
Team giving a ¾ ball start (-0.5:1):
Win by 2 or more - all football bets on this selection are winners.
Win by exactly 1 - Half the stake is settled at the price of the chosen selection. The other half is refunded to the customer.
Draw or lose by any score - All football bets on this selection are losers.

Team a receiving a ¾ ball start (+0.5:1):
Draw or win by any score - all football bets on this selection are winners.
Lose by exactly 1 - Half the stake is refunded to the customer. The other half is classed as a loser.
Lose by 2 or more - all football bets on this selection is losers.

Handicap line 1 ball

Team giving a full ball start (-1):
Win by 2 or more - all football bets on this selection is winners.
Win by exactly 1 - All football bets on this selection are void and refunded to the customer.
Draw or lose - all football bets on this selection is losers.

Team receiving a full ball start (+1):
Win by any score or draw - all football bets on this selection is winners.
Lose by exactly 1 - All football bets on this selection are void and refunded to the customer.
Lose by 2 or more - all football bets on this selection is losers.
The similar scenarios are applied for Handicap Lines 1½ and above.

3 Way Handicap Betting
- Settlement will be at the odds displayed using the actual score in the match adjusted for the handicap. Extra-time and penalties shoot-out do not count.

- E.g. Team A giving handicap -1 in 3 Way Handicap market, the final score for the match within regular time of paly:  Team A 2:1 Team B. The result for the 3 Way Handicap will be [Draw].

Over / Under
Over and Under wager (total goals scored) is determined by the football game's final score within the regular time of play, comparing it to the handicap rates before a game starts. If the game's final result is above the handicap rates, it is called "Over"; otherwise it is known as "Under".

2 types of Over/Under handicap rates:
a) There is only one over/under handicap rate for the match, for example, "3". (Full sum of the bets are placed on the odds with handicap rate of "3")

b) There are two over/under handicap rates for the match, for example, "2.5/3". (The sum of the bets placed are halved, placing half of the bet amount at handicap rate of 2.5 and half of the bet amount at handicap rate of 3)

1st Half Football Betting
1st half football betting applies to 1st half play ONLY. Bets are settled on the score standing at the end of the scheduled “First Half”, including any added injury time.

If the match was SUSPENDED, ABANDONED, or ABORTED for whatever reasons during the 1st half, all bets placed on 1st half will be considered as VOID.

If the match was SUSPENDED, ABANDONED, or ABORTED for whatever reasons during the 2nd half, all bets placed on 1st half will still be considered as VALID.

2nd Half Football Betting
2nd half football betting applies to 2nd half play ONLY. The score in 1st half will not be included for 2nd half betting. Bets are settled depend on the result start from the 2nd half time till the end of the scheduled regular time of play was ended, including any added injury time.

If the match was SUSPENDED, ABANDONED, or ABORTED for whatever reasons, all bets placed on 2nd half will be considered as VOID.

00:00-30:00 & 00:00-70:00 Minutes Period Football Betting
Settled on the result at the specified time in the match. E.g. 00:00-30:00 minutes football betting is settled on the result in the match of between 00:00-30:00 minutes of play. Any goals scored during on or after 30:01 are excluded. In the event of abandonment before the regular time have been played then all bets will be void unless settlement is already determined.

Double Chance
Bet on 2 of the 3 possible outcomes; home win or draw (1X), away win or draw (X2) or home win or away win (12). Extra-time and penalties shoot-out do not count.
1 or X - if the result is either a home or draw then bets on this option are winners.
X or 2 - if the result is either a draw or away then bets on this option are winners.
1 or 2 - if the result is either a home or away then bets on this option are winners.
If a match venue is played at neutral ground, the team listed first is deemed the “Home Team” for football betting purposes.

Draw No Bet
Bet on the football team who will win for the designated match. Extra-time and penalties shoot-out do not count. If the result ended after official regular time of play is DRAW, all football bets taken will be refunded.

Half Time / Full Time
Bet on the half time / full time results of a designated match.
Extra time and penalty shoot-outs do not count.
Own goals are counted for betting purposes.
If a match venue is played at neutral ground, the football team listed first is deemed the “Home Team” for betting purposes.
If a match venue is changed to away or neutral ground after we begin to offer the odds in the market, all football bets placed will be refunded.

Team To Kick Off
Prediction on either Home or Away team to start the football match. If a match is abandoned after the whistle blow to kick off, all wagers on team to kick off will stand.

Mix Parlay
From the matches offered in Parlay, members can combine a number of games to form a Parlay bet. Minimum of two selections of games are required to form a Parlay. Parlay calculations are made by taking the wager amount and multiplying it by the rest of the parlay team's odds. If one (or more) selection should fail to win then the Parlay loses. If one (or more) selections should be postponed then the odds for that selection will revert to 1.00 odds.

Correct Score
Bets are made by predicting the correct result or score of a concluded match or event that is offered for betting by the bookmaker. Own goals count. Extra-time and penalties shoot-out do not count. To win CORRECT SCORE UP5, your chosen team (home or away) must win by a goal difference of 5 or more. E.g. 5-0, 6-1, 7-0, 7-1, 7-2

Total Goals
Bet on the total number of goals scored by the two teams within the official regular time play. (Own goals are counted for betting purposes.) There are 4 markets price will be offered ranged from 0-1 goal, 2-3 goals, 4-6 goals and 7 & over.

Goal Crazy In Running
Bet on the total number of goals scored by the two teams during LIVE In Running play time. Extra-time and penalties shoot-out do not count. (Own goals are counted for betting purposes.)

Home /Away Total Goal (O/U) Including In Running
Bets are settled based on the final score of a Single Team within the official regular time play. If the team’s final score is above the handicap rates, it is called "Over"; if the final score is below the given handicap rates, it is known as "Under". (Own goals are counted for betting purposes.)

Total Team Goals Full Time / Total Team Goals 1st Half Including In Running
Bet on the range of total number of goals scored by the home team or away team within the official regular time play. (Own goals are counted for betting purposes.) In the event of a match being abandoned before scheduled regular time play, all bets will be void.

Total Goals Odd/Even
Bets are settled on whether the total number of goals scored within official regular time play will be an odd or an even number. Extra-time and penalties shoot-out do not count. If the total number of goals in a game is zero (i.e. the final score is 0 - 0) then "Even" is considered the winning selection. (Own goals are counted for betting purposes.)

Most Goals
Bets are settled on whether 1st half or 2nd half has scored most or both have an equal goal scored within the official regular time play. (Own goals are counted for betting purposes.)

Total League (Total Home & Away Team Goals In A Particular League)
Only games played on the named date will count. If one match in the particular league is abandoned or cancelled, all wagers on Total Home and Away team in particular league will be voided.
Market will be offered in Total home and away team goals in a particular league are 1X2, Asian Handicap, Odd/Even and Over/Under Wager. Win/loss determined by the number of goals accumulated by either teams, compared with the fixed price (1X2) or handicap given before the game starts. (Own goals are counted for betting purposes.)

Goals Scorer
Predict the goal scorers in a designated match for the scheduled regular time of play.
The bet will be refunded if the selected player is not played in the match.
The bet stands if the selected player is fielded at any time during the regular time of play.
Own goals and goals scored during Penalty Taken do not count.

Goals Scorer Jersey Number Odd / Even
To predict the total jersey number of the goal scorers whether is odd or even in a designated match for the scheduled regular time of play. Example: If the match has 2 goals scored by 2 different of goal scorers, their jersey number are 10 & 23, 10+23 = 33, the last digit is 3, so the result is ODD. If any goal is an own goal, the shirt number of the scorer of the own goal will count. If the match ended with goalless (0-0) after scheduled 90 minutes play, all bets taken for Goal Scorer Odd/Even (Jersey Number) will be refunded. In the event of a match being abandoned before scheduled regular time play, all bets will be void.

Clean Sheet
Clean sheet refers to a match in which the team referred to has not conceded any goals. Prediction on whether a team's ability to keep a clean sheet within the official regular time play. If a match is abandoned then all bets are void.

Outright
An outright bet is for prices offered on various final outcome scenarios, including:
The final outcome of a competition, i.e. World Cup Champion
The final outcome of a preliminary round, i.e. Group winner in World Cup
The final outcome of a match, i.e. The team that qualifies from a semi-final match to the final, regardless of score, extra-time, penalty kicks or Top scorer in a competition.
All outright bets are settled based on the winning team/player which fits the final outcome as selected by the customer for the competition, tournament, match, etc.
In the event that the team/player starts in the competition, tournament or match, all bets on the team/player will be considered valid.
If for any reason whatsoever the team/player does not start the specific competition, tournament or match, then all outright bets on that team/player will still be considered valid.
Dead Heat rule shall apply to all outright betting.
Postponed or cancelled games will have no bearing on the result. Should the market not be closed due to human or machine error after certain result is apparent, then the gaming site has the right to void all wagers that take advantage of such mistakes.

First Goal / Last Goal / No Goal
Predict the team to score the First and Last goal after the kick-off in a designated match within the official regular time play.

Please note that own goals are counted in favor of the team accredited with the score for the settlement of bets. E.g. Team A vs. Team b, team b scores an own goal to make the score 1-0, the first team to score is Team A.

If a match is abandoned after a goal is scored, all wagers on First goal will stand.
If a match is abandoned after a goal is scored, all wagers on Last goal will be void.
If a match is abandoned without any goal, all bets on the First, Last and No Goal will be refunded.

First To Score / Last To Score / Next To Score In Running
Predict which football team will be the First football team to score, Last team to score and Next team to score during LIVE In Running play time. Rules of First Goal & Last Goal shall be applied.

Both To Score
Bets on the both football teams will score a goal or not. There will be 2 options available, Yes/No. All bets placed are based on the regular football time of play excluding extra time and penalty shoot-out. In the event of a football match being abandoned after both football teams have scored then football bets placed on Yes will be settled as winners and football bets placed on No as a loser. Otherwise, if the football match is postponed or abandoned without both football teams scoring, all bets will be void.

Time of First Goal
Predict the minute of time for the first goal scored for the particular match in scheduled regular time play. All football bets are settled according to the live broadcast time. We will not consider the time of goal or any information of goal scored shown on ANY live score websites as evidence for disputes. If the football match is suspended or abandoned before the first goal scored, all football bets placed will be considered void. If the football match is suspended or abandoned after the first goal scored then bets will be valid. The football gaming site refunds all football bets on games with the final result 0:0.

First Happened
FIRST CORNER – To predict the football team who awarded the First Corner after the kick-off in a designated football match within the scheduled regular time play.

FIRST GOAL KICK - To predict the football team who awarded the First Goal Kick after the kick-off in a designated football match within the scheduled regular time play.

FIRST BOOKING - To predict the football team to receive the first yellow card or red card (professional foul) in the designated football match within the regular time of play. In the event of two or more football players receiving a booking for the same incident, then the football player who is shown the first card by the referee will be deemed the outcome. The cards shown to non-player (e.g. substitute/ reserve, manager or coach) do not count. If the football match is abandoned after the first booking is received, all bets on First Booking will stand.

FIRST SUBSTITUTION - To predict which of the two football teams will make their first player substitution in the designated football match within the regular time of play. In the event of more than two football players being substituted at the same time, the football player number that is shown first by the 4th Official will be deemed the outcome. If the football match is abandoned after first substitution has been made, all football bets on First Substitution will stand. If the football match is abandoned before any substitution has been made, all football bets on First Substitution will be refunded.

FIRST OFFSIDE - To predict the football team to make the first offside in the designated match within the regular time of play. If the football match is abandoned after the first offside, all bets on First Offside will stand. If the football match is abandoned before any offside is made, all bets on First Offside will be refunded.

FIRST TRHOW IN - To predict the football team to make the first throw in of the ball in the designed football match within the regular time of play. If the football match is abandoned after the first throw in, all bets on First Throw In will stand. If the football match is abandoned before first throw in made, all bets on First Throw In will be refunded.

FIRST FREE KICK - To predict the football team being awarded the first free kick in the designed football match within the regular time of play. If the match is abandoned after the first free kick, all bets on First Free Kick will stand. If the football match is abandoned before first free kick awarded, all football bets on First Free Kick will be refunded.

Last Happened
LAST CORNER - To predict the football team who awarded the Last Corner in a designated football match within the regular time of play.

LAST GOAL KICK - To predict the football team who awarded the Last Goal Kick in a designated football match within the regular time of play.

LAST BOOKING - To predict which of the two football teams is being awarded the Last Booking in a designated match within the regular time of play. In the event of two or more football players receiving a booking for the same incident, then the football player who is shown the last card by the referee will be deemed the outcome.

LAST SUBSTITUTION - To predict which of the two football teams will make their last player substitution in the designated match within the regular time of play.

LAST OFFSIDE - To predict which of the two teams to make the last offside in the designated match within the regular time of play.

LAST TRHOW IN - To predict which of the two football teams will make the first throw in of the ball in the designed match within the regular time of play.

LAST FREE KICK - To predict which of the two football teams being awarded the last free kick in the designed match within the regular time of play.

If the designated match is abandoned or suspended, all football bets on LAST HAPPENED will be refunded.

Time of First Happened
To predict the minute of time for first happened (i.e. corner, goal kick, throw in etc.) in a designated football match within the regular time of play.

Total Number of Corner Kick Including In Running
Total Corners is similar to Handicap and Over/Under Wager. Win/loss is determined by the number of corners of both football teams, then comparing with the handicap given before the football game start.

The gaming site will settle bets for the designated match according to the LIVE results through the LIVE broadcast from satellite TV.

Corners awarded but not taken do not count. All bets placed are based on the regular time play excluding extra time.

Penalty Taken Including In Running
To predict on a penalty that is being awarded and taken in within the regular time of play.
Penalty awarded but not scored are counted for betting purpose.
If a football match is abandoned after the penalty is awarded and taken, all wagers on penalty taken will be considered valid.
If a football match is abandoned before the penalty is awarded and taken, all wagers on penalty taken will be voided.

Red Card Taken Including In Running
To predict 1 or more red card that is being awarded within the regular time of play.
If a football match is abandoned after there is a red card awarded, all wagers on red card taken will be considered valid.
If a football match is abandoned before a red card awarded, all wagers on red card taken will be voided.

Total Number of Bookings Including In Running
The football gaming site will settle bets for the designated match according to the LIVE results through the LIVE broadcast from satellite TV.

Any cancellation or additional card made after the regular time of play finished will not take effect.
Cards shown to non-players (e.g. managers or substitutes who play no subsequent part in the game) do not count towards the total.

Total Bookings is similar to Handicap and Over/Under Wager. Win/loss is determined by the number of yellow cards or red cards accumulated by both teams, compared with the Over/Under handicap given before the game starts.

Booking Points are calculated as:
(i) 1 yellow card = 1 point
(ii) 1 red card = 2 points

The maximum points count per player is 3 points; 1 point for 1st yellow card and 2 points for red card, the 2nd yellow card will not be counted.

If the match is abandoned within the regular time of play, all bets on Total Bookings will be refunded.
Football bets placed on 1st Half Total Bookings are based on the 1st Half of regular time play only.

Total Number of Substitutions
The Total Number Substitution result is decided by the total number of substitution of Home/Away teams that are made within the designated match. If the match is abandoned within the regular time of play, all bets on Total Number of Substitutions will be refunded.

Total Number of Offside
The Total Offside bets settlement will be made in a designated match within the regular time of play. If the match is abandoned within the regular time of play, all bets on Total Offside will be refunded.

Total Injury Time Added
Football bets will be settled base on the total (1st Half and 2nd Half) Injury time (stoppage time) added according to the official announcement. Odd/Even and Over/Under will be offered in this market. Football bets placed on 1st Half are only based on the 1st Half Injury Time announced by the official. Extra-time and penalties shoot-out do not count.

Period Betting - Specific 15 Minutes
- The period football betting - Specific 15 Minutes O/U means betting that is determined by the total number of points (goals, corners, games, cards etc.) at the end of every 15th minute time of a match.

- If the total is more than the O/U pre-designated line then the winning result is Over; if the total is less than the O/U pre-designated line then the winning result is Under.

- Football bets will be settled on the result at the specified time in the match. Example: If there is a goal scored on 60:15, the goal is not counted for the specific 15 Minutes O/U (45:01-60:00).

- For the Specific 15 Minutes O/U, football bettings are settled on the exact time the goal is scored (ball crossing the goal line) as shown by the clock as published in the live broadcast.

- For Specific 15 minutes O/U of BOOKINGS & CORNERS, the relevant rules in TOTAL BOOKINGS & TOTAL CORNERS shall be applied.

- For the Specific 15 Minutes O/U of BOOKINGS & CORNERS, the total number of bookings awarded (YELLOW or RED CARD being shown by the referee) and for number of corners (corners taken), bets are settled on the exact time as shown by the clock as published in the live broadcast.

- If a football match is suspended or abandoned, then bets placed on UNFINISHED Specific 15 Minutes O/U will be considered void. If the designated Specific 15 Minutes O/U are completed then bets will be valid.

Penalty Shoot Out (O/U & Handicap) In Running
Handicap: - Penalty Handicap result includes sudden death.
Over/Under: - Penalty Over/Under result should only include the first 5 kicks from each team, does not include sudden death.

 1. All bets will be VOID and refunded, if a race is interrupted or delayed, and not resumed within 72 hours from the scheduled commencement time, unless the bets have been unconditionally determined.

2. All bets placed on a non-starter after the official practice race will not be refunded.

3. It is the result at the time of the podium presentation that counts.

4. Betting on any motor sport qualifying rounds is determined based on the starting grid positions assigned at the end of the qualifying session.

5. Time penalties imposed by the race officials during the qualifying rounds counts. Other grid demotion or promotions after the qualifying rounds have ended do not count.

6. The following are offered for Motor Sport betting:

(1) Non Live Betting

 • Fastest Lap
  • The official result, as at the time of the podium presentation for the race, will be used.
 • Head to Head
  • Where at least one of the racers does not take part in the race, head to head bets will be void and the bets will be refunded.
  • Where both racers fail to complete the race, and are recorded for the same number of laps. Head to head bets will be void and the bets will be refunded.
  • All head to head bets will be settled as per final standing position for that particular race immediately following the finish by all the applicable finishing participants.
 • Number Of Classified Finishers
  • Bets relate to the total number of cars/motorcycles that have classified as finishers at the end of the race.
 • Odd/Even
  • An odd or even bet is determined by the finished position of a racer. For e.g. Racer A finished 1st – Odd. Racer B finisher 2nd – Even.
  • If a participant is not listed among the finishers due to disqualification or accident and unable to complete the race, bets taken in relation to that participant will be void and will be refunded.
 • Outright
 • Top 3 Winner Driver/Rider
  • Bets relate to first, second and third place podium finishers.
 • Total Cars – incomplete First Lap
  • Non starters in the race will not be counted.
 • Winning Margins
  • Settlement is based on the time difference between the two selected drivers.
  • Handicap displayed on the website are time based, reflected in seconds. For e.g. "6.0" mean a handicap of 6 seconds has been awarded to that driver. If a bet is placed on either over or under 6.0, any time difference which is below 6 seconds (e.g. 5.99 or 5.8 seconds and so forth will be deemed to be under 6 seconds and any time difference which is above 6 seconds (e.g. 6.01 or 6.2 seconds) will be deemed to be over 6 seconds. Where the time difference is exactly 6 seconds (i.e. 6.00 seconds) that will be considered as a Draw and all bets will be refunded.

(2) In Running ("Live) Betting

 • Head to Head
 • Outright

SOCCER betting in Asia is different from betting anywhere else in the world. In the rest of the world you have three basic choices of betting on a game – bet on the home team to win, bet on the away team to win or bet on the game ending in a draw (tie). In Asia the bookmakers eliminate the draw, meaning there are only two choices to bet on in a soccer game.

The bookmakers eliminate the draw by giving the favourite team a handicap. This of course means that their opponents are given an advantage.

It’s easiest to understand it by looking at an example:

Let’s say Spain’s Real Madrid have a match against Italy’s AC Milan in the first round of the Champions League. The game is being played at Madrid’s Bernebeau stadium. Real Madrid are hot favourites to win the game. So, the bookmakers give AC Milan a goal start to even up the two teams. This means that Real Madrid have to win by two goals for bettors on Real to win their bets. If the game ends as a draw then bettors on AC Milan will win, because with a goal handicap advantage, they win. If the game ends with Real winning 1-0 or 2-1 or 3-2 (or by any margin of one goal) then the game is a tie and stakes are returned to bettors on both sides.

In this example, the betting line might look like this:

 • Real Madrid/AC Milan 0 : 1 1.90 2.00

This could also be written like this:

 • Real Madrid (-1 goal) 1.90
 • AC Milan (+1 goal) 2.00

Bettors on Real Madrid get paid at odds of 1.90 on winning bets. This means that if they place a bet of $100 at 1.90 and win, they get paid $190 ($100 x 1.90).

Bettors on AC Milan get paid at odds of 2.00 on winning bets. This means that if they place a bet of $100 at 2.00 and win, they get paid $200 ($100 x 2.00).

BOOKMAKERS will change both the odds and the level of the handicap to reflect the amount of money bet on the game and also injury news and team selection. The handicap line is quoted in ‘quarter ball’ moves. So, in the example above, if Real Madrid announced that three key players had been injured they might move from one goal favourites (+1) to three-quarter goal favourites (+ ¾).

The odds for the game might now look like this:

 • Real Madrid/AC Milan 0 : ¾ 2.05 1.85

Which could also be written like this:

 • Real Madrid (-¾ goal) 2.05
 • AC Milan (+¾ goal) 1.85

The rules for how bets are paid off on games with ¾ ball handicaps (and also ¼ goal, 1 ¼ goal, 1 ¾ goal, 2 ¼ goal and 2 ¾ goal handicap games) are slightly different. In this example, let’s say that Real Madrid wins the game 1-0. With AC Milan’s ¾ goal start, the betting result is 1-¾. In this situation, bettors on Real Madrid win on 50% of their stake and have the other 50% returned. Bettors on Real Madrid lose half their stake and have the other 50% returned. Click here to see the payoff tables that shows what a bookmaker will pay in all situations.

This is how the payoffs work in more detail. Where it indicates that you win 50%, this shows that you win at full odds on 50% of the bet stake you have placed. So, if you have bet $1,000 on AC Milan at 1.85, you win $500 (50% of $1,000) times 1.90, giving a profit of $425, plus your $1,000 stake back for a total return of $1,425.

Where it indicates that you lose 50%, this means that you lose 50% of your stake. So, if you bet $1,000 and lose 50%, then your total return is $500, for a net loss of $500.

THE way betting lines are shown differs around Asia. For example, in Singapore a ¾ goal handicap will always be shown as ½, 1 ball. This is just a different way of writing the handicap line. It is written to show that half your bet is on a team with ½ a goal handicap and the offer half of your bet is on the team with a 1 goal handicap. There is no difference in how your bookmaker will pay you. Bet Asia shows the handicaps as ¾ goal after consulting numerous bettors around Asia.

For those who are not used to our system of showing these bets, here is the conversion:

 • ¼ is the same as 0, ½ ball
 • ¾ is the same as ½, 1 ball
 • 1 ¼ is the same as 1, 1 ½ ball
 • 1 ¾ is the same as 1 ½, 2 ball
 • 2 ¼ is the same as 2, 2 ½ ball
 • 2 ¾ is the same as 2 ½, 3 ball

Is Asian handicap a better system of betting than the system used elsewhere? Gamblers around the world argue about it. The chief advantage of Asian handicap betting is that it almost always offers bettors much more competitive odds than fixed odds betting. That means that you’re more likely to win betting on Asian handicaps. Most sophisticated gamblers think that using a combination of the two betting systems is the best way forward as both have different advantages.

1X2
- Bets can be made by either selecting a Home Win, a Draw or an Away Win.
- Bets will be settled at the end of regular time play, excluding extra time and penalties (where applicable).

ASIAN HANDICAP
- Asian Handicap is a style of betting where the bookmaker handicaps the two teams in a game before its commencement. Using American Football as an example, the bookmaker gives a goals deficit to the team he thinks is more likely to win, and a head start to the team he thinks is less likely to win. The handicaps are expressed in goals, or fractions of goals. To win a bet, the end user, rather than backing a team to win, bets on it to overcome the handicap.

HALF TIME/FULL TIME
- Bet on the half time and full time results of a designated match, (note that the bet is void if the match is played in a time format not expressly provided in Specific Sports Betting Rules).

MIX PARLAY
- A mix parlay bet is a bet which combines multiple selections of different games or matches offered by the bookmaker for betting. A mix parlay bet which combines different selections within the same game or match are not allowed where the outcome of one affects the other. At least select 2 different events to complete a parlay. If one (or more) selection should fail to win then the Parlay loses. If one (or more) selections should be postponed then the odds for that selection will revert to 1.00 odds.

MONEY LINE / HEAD TO HEAD
- A money line / Head to Head bet is a bet on the outcome of a match or event between two paired competitors. In the event of a draw result, all bets will be refunded at odds of 1.00.

ODD/EVEN
- Bets are settled based on the aggregate sum total of points/goals (resulting in an odd or even number) in a match or series of matches in which the bets were placed. A 0-0 score is considered as even.

OUTRIGHT
- An outright bet involves the selection of a winner in a tournament, competition, league or event either from the onset or at any stage of the tournament, competition, league or event prior to the conclusion of the competition where the results are still undecided.
- There are no refunds on non-starters for outright betting.
- The Dead Heat Rule applies to all outright betting.

OVER/UNDER
- Bets are settled based on the aggregate sum total of points/goals etc. achieved (resulting in an over or under a prescribed target number set by the Gaming site) in a match or series of matches in which the bets were placed.

PERIOD BETTING
- Period betting means the placing of a bet on different segments of a game (e.g. quarters, halves, periods, sets, rounds or overs).
- In Period Betting, a segment must be completed in order for the bets to be valid.
- In Period betting, overtime or extra time is excluded in determining the scores if nothing else is stated.
- Subject to the Specific Sport Betting Rules, period betting on the 2nd half shall include overtime in determining the score.

ข่าวกีฬาที่โดดเด่น, เคล็ดลับเดิมพันและอัตราต่อรอง

Playboy Slots Game Review

12 ธันวาคม 2560
Playboy Slots Game Review

Playboy Slots Game Review Hey there, sexy. Why don’t you join us for a wild night at the mansion? Live the high life and choose whatever playmate tickles your fancy. The world is your oyster, and you’re in for some oysters when you enter some playmates on the Playboy slots game on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.em...

Piggy Fortunes Slots Game Review

10 ธันวาคม 2560
Piggy Fortunes Slots Game Review

Piggy Fortunes Slots Game Review He huffs and he puffs. Who’s afraid of the big bad wolf? Join the three little pigs in their peaceful lives in the countryside, before they are visited by the nasty big bad wolf. Find out their story when you play the Piggy Fortunes online digital slots game on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www...

Paradise Found Slots Game Review

09 ธันวาคม 2560
Paradise Found Slots Game Review

Paradise Found Slots Game Review Paradise was lost. All we have to do is find it again. Take a trek into the lonely mountains on an epic journey to re-discover what was once lost. Take back what was yours and find what you need to find when you play the Paradise Found online digital slots machine one the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.em...

Mystique Grove Slots Game Review

08 ธันวาคม 2560
Mystique Grove Slots Game Review

Hidden deep in the forest is a magical grove full of mystique. Wander into the mysterious forest and discover the legendary Mystique Grove online digital slots game by Microgaming on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Discover the hidden mysteries of the lush and magical forest, and feast your eyes on the luscious w...

Lucky Leprechaun’s Loot Slots Game Review

06 ธันวาคม 2560
Lucky Leprechaun’s Loot Slots Game Review

Do you have the luck of the Irish? Aye laddie, welcome to the Lucky Leprechaun’s Loot slots game! Pick a four leaf clover and gain the luck you want when you play this online digital slots machine on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Follow the rainbow when you see one! Follow it far enough, and when you reach...

Mystic Dreams Slots Game Review

03 ธันวาคม 2560
Mystic Dreams Slots Game Review

Mystic Dreams Slots Game Review How, stranger. Come join us in the peace teepee. Trek the tremulous snowy mountains of the Mystic Dreams slots game. Discover who the mysterious natives hidden in the cold and arid tundra of the treacherous mountain villages when you play this online slots game by the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.c...

Mount Olympus Slots Game Review

01 ธันวาคม 2560
Mount Olympus Slots Game Review

Mount Olympus Slots Game Review Zeus! The God of the Greeks, the King of the Gods! Thunder and lightning fills the skies - the Gods of Ancient Greece have awoken! Medusa is out for revenge and the Gods are preparing for an all out war in the Mount Olympus: The Revenge of Medusa online slots game! Play this thrilling slots game today on the number one Online Casino and Sports Betting website in...

Lucky Koi Slots Game Review

30 พฤศจิกายน 2560
Lucky Koi Slots Game Review

Lucky Koi Slots Game Review Feel the serenity of the peaceful pond of the Lucky Koi. There are times we must slow down and take a step back from life. Some of the best places in the world to do so are at a koi pond, where the fish swim peacefully and adding colour and life to the Lucky Koi slots game - play and win big on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EM...

Loose Cannon Slots Game Review

29 พฤศจิกายน 2560
Loose Cannon Slots Game Review

Loose Cannon Slots Game Review “Arr ye salt swilling scallywags! All hands and deck and prepare to loose the cannons!” Hoist the black flag! Trim the sails! We’re going to roam the seas and go on a jolly old adventure for plunder and booty! Be ready to head out on a grand journey for gold and riches with the Loose Cannon slots game on the number one Online Casino ...

Second Strike Slots Game Review

27 พฤศจิกายน 2560
Second Strike Slots Game Review

Second Strike Slots Game Review Sometimes, all you really need is the classics. Take a step back from the fancy complicated things played by those young kids nowadays. Get the original classic slots game experience with the Second Strike slots game by Qtech on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Play the old school way...

Spinions Beach Party Slots Game

25 พฤศจิกายน 2560
Spinions Beach Party Slots Game

Spinions Beach Party Slots Game Banana! Kick off the party! The cute orange Spinions are on a fun holiday, and they’re all taking it to the beach! The crowds have gathered, and all you have to do now is spin the Spinions Beach Party online slots game in the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Get into the motion ...

Genies Touch Slots Game Review

23 พฤศจิกายน 2560
Genies Touch Slots Game Review

Genies Touch Slots Game Review Would you like to sit down and hear a tale of magic and wonders? Let me show you the world - shining, shimmering, splendid. Tell me, when it comes to slots games, when was the last time you made your heart decide? Make the right choice this time with the Genies Touch online slots game review on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia -...

Dragon’s Realm Slots Game Review

21 พฤศจิกายน 2560
Dragon’s Realm Slots Game Review

Dragon’s Realm Slots Game Review “The land is in ashes, the dragon reigns. Will a hero rise and prevail?” Ride into a world of chivalry, gallantry and honour with the dragon knights of the dragon’s realm. Keep your head high and brave the harsh lands filled with dragons and danger on this fantastical slots game by Qtech on the number one Online Casino an...

Leagues of Fortune Slots Game Review

20 พฤศจิกายน 2560
Leagues of Fortune Slots Game Review

Leagues of Fortune Slots Game Review Deep under a thousand leagues lie treasure of unimaginable proportions. Dive into the underwater world of the Leagues of Fortune online slots game - play this brand new online digital slots machine by Microgaming on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Explore the unexplored depths o...

Jekyll & Hyde Slots Game Review

16 พฤศจิกายน 2560
Jekyll & Hyde Slots Game Review

Jekyll Hyde Slots Game Review Feel the tingling of the spine as the process begins. Enter the dark streets of Victorian Era London. The city has progressed quickly over the years, but it is also where we have lost our humanity. Jekyll appears as a horrific slots antagonist in this slots game by Microgaming on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMp88.com (ht...

Girls With Guns: Jungle Heat Slots Game Review

14 พฤศจิกายน 2560
Girls With Guns: Jungle Heat Slots Game Review

Girls With Guns: Jungle Heat Slots Game Review Turn up the heat, welcome to the jungle! Join the Girls With Guns as they turn up the heat in their Jungle Heat slots game! Watch them go wild in this sweaty and humid adventure in the dense of the Amazon bushes of our secret agents - an online digital slots machine by Microgaming, available right now on the number one Online Casino and Sports B...

High Society Slots Game Review

12 พฤศจิกายน 2560
High Society Slots Game Review

High Society Slots Game Review Get rich or die trying in high society. Step into High Society slots game. Where the stakes are high, and all your spins have financial weight behind them in this online digital slots machine by Microgaming on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Let the good times roll in the top of the f...

Hells Grannies Slots Game Review

11 พฤศจิกายน 2560
Hells Grannies Slots Game Review

Hells Grannies Slots Game Review What’re you lookin’ at, youngin? The grannies are out on the streets, and they sure are cranky. These cranky cranky grannies are out to wreak havoc in town in this surrealist slots game by Microgaming on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! This really gangsta slots g...

Girls with Guns: Frozen Dawn Slots Game Review

09 พฤศจิกายน 2560
Girls with Guns: Frozen Dawn Slots Game Review

Girls with Guns: Frozen Dawn Slots Game Review Get high and dry in the cold mountains! Join the sexy Girls with Guns on their latest adventure, Frozen Dawn. Frozen Dawn is an online digital slots machine set in the cold peaks of the Himalayas where sexy secret agents duel it out on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! H...

Drone Wars Slots Game Review

07 พฤศจิกายน 2560
Drone Wars Slots Game Review

Drone Wars Slots Game Review To boldly go where no gambler would go before! Feel the void of space and embark on a journey of epic proportions and unknown treasures hidden in space! Throw yourself into a life of adventure on the thrilling Drone Wars slots game by Microgaming, available on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/sl...

Dolphin Quest Slots Game Review

01 พฤศจิกายน 2560
Dolphin Quest Slots Game Review

Dolphin Quest Slots Game Review Dip into the underwater world with Eco the Dolphin! Immerse yourself into the fishy world under the sea and dive into a world of mystery and relaxation in the Dolphin Quest Slots Game by Microgaming on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot). Join Eco the dolphin in his friendly quest to wand...

Fish Party Slots Game Review

31 ตุลาคม 2560
Fish Party Slots Game Review

Fish Party Slots Game Review Does something smell fishy to you? Dive into the underwater world if the sea and discover its hidden treasures. Go deep and find all the mysterious fishes in the depths of the ocean in the Fish Party slots game by Microgaming, available on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Join all the fr...

Football Star Slots Game Review

30 ตุลาคม 2560
Football Star Slots Game Review

Football Star Slots Game Review And he shoots, and he scores! Goalllllll! Live vicariously through these spinning reels depicting the most heroic acts of football. The excitement, the thrill, the stardom, the unforgettable feeling on top! Feel all these and more when you play the Football Star slots game by Microgaming on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia toda...

Dr Watts Up Slots Game Review

29 ตุลาคม 2560
Dr Watts Up Slots Game Review

Dr Watts Up Slots Game Review Watts up, doc? Step into the lair of the elusive Doctor Watts Up - the secret laboratory of the infamous liberator on the forefront of science! Gamble on science! Gamble on the exciting slots game and win big on this slots game by Microgaming in the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Be amaze...

Avalon II Slots Game Review

26 ตุลาคม 2560
Avalon II Slots Game Review

Avalon II Slots Game Review Are you ready to take up the mantle and be king? Enter the magical world of Avalon, where wonders are a daily sight and miracles happen. The land of Avalon shows up in its full glory in the Avalon II online slots game by Microgaming on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Join the great king ...

Cool Wolf Slots Game Review

25 ตุลาคม 2560
Cool Wolf Slots Game Review

Cool Wolf Slots Game Review Dude, are you cool enough to be part of Cool Wolf’s crew? Join the entourage of the coolest kid on the block, the Cool Wolf and roll down broadway to hit on the hottest cheerleaders in the Cool Wolf slots game by Microgaming on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Kick things up in ...

Booty Time Slots Game Review

23 ตุลาคม 2560
Booty Time Slots Game Review

Booty Time Slots Game Review Arr ye mateys! Join Captain Squawk on his swashbuckling quest to be the featheriest pirate of them all in the epic slots game Captain Squawk’s Booty Time by MicroGaming on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot). Swing into a world of adventure on this simulation of the high seas in se...

Alaxe in Zombieland Slots Game Review

22 ตุลาคม 2560
Alaxe in Zombieland Slots Game Review

Alaxe in Zombieland Slots Game Review Step into the mysterious and surreal world of Zombieland with Alaxe, our heroine in the twisted world of dark magical monsters and creatures. Zombieland is full of horrors, are you brave enough to survive the adventure with Alaxe in Zombieland? Play in the land of zombies on this online digital slots machine by MicroGaming, available on the number one Onli...

Cash Stampede Slots Game Review

21 ตุลาคม 2560
Cash Stampede Slots Game Review

Cash Stampede Slots Game Review Do you hear the rumbling in the distance? That is the sound of a million animals stampeding in our direction. The animals have gotten loose, and they are on a great stampede in your direction! And what do they bring? A Cash Stampede! Play this online digital slots machine by Qtech on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia today - EMP...

Blood Lore Vampire Clan Slots Game Review

19 ตุลาคม 2560
Blood Lore Vampire Clan Slots Game Review

Blood Lore Vampire Clan Slots Game Review “You fear the darkness. Some of us relish it.” Meld into the darkness of the night alongside the creatures of nocturne. Discover how easy it is to slip by unnoticed while you win big in the Blood Lore Vampire Clan slots game today by Qtech, available on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com ...

Arcane Elements Slots Game Review

16 ตุลาคม 2560
Arcane Elements Slots Game Review

Arcane Elements Slots Game Review Earth. Fire. Wind. Air. These are the four basic elements that hold our universe together. But everything changed when the fire element attacked. Now the great warriors of the elements are free to roam the universe and do battle in this thrilling fantasy slots game by Qtech, available on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP...

Mad Mad Monkey Slots Game Review

13 ตุลาคม 2560
Mad Mad Monkey Slots Game Review

Mad Mad Monkey Slots Game Review Are you mad for money? The Mad Mad Monkey is! Swing into the deepest parts of the jungle where the Mad Mad Monkey lurks! Here, the laws of the jungle reigns supreme, so you’ve got to be just as mad to play the Mad Mad Monkey slots game by Qtech on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/s...

Dragon Palace Slots Game Review

11 ตุลาคม 2560
Dragon Palace Slots Game Review

Dragon Palace Slots Game Review Enter a world of wonder and mystery, where few have laid eyes upon. Take a gander into mystical and mysterious world of the Dragon Palace, where beyond the gates lie great treasures, riches and fortune. Grab a piece of your own in Dragon Palace online digital slots machine by Qtech on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.co...

Koi Gate Slots Game Review

08 ตุลาคม 2560
Koi Gate Slots Game Review

Koi Gate Slots Game Review A symbol of perseverance, determination and good fortune. Take a chance, swim against the flow of the river and turn your fortune into greatness with these determined Koi as they pave the path towards becoming dragons in the Koi Game slots game by Qtech in the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! ...

Judge Dredd Slots Game Review

05 ตุลาคม 2560
Judge Dredd Slots Game Review

Judge Dredd Slots Game Review “I AM THE LAW!” Enter the dystopian city of the future, Mega-City One - a wretched hive of scum and villainy. Join the tough Judge Dredd as he brings justice to the streets, on the streets in this hardcore, no-nonsense slots game by Qtech on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/...

Indian Cash Catcher Slots Game Review

04 ตุลาคม 2560
Indian Cash Catcher Slots Game Review

Indian Cash Catcher Slots Game Review Head into the American wildlands and commune with mother nature. Journey into the open frontier and discover the mysteries of the shamanic Indian tribes of the wild deserts. Hear the call of the spirits and enter a transcendent state of being as you spin the Indian Cash Catcher slots game by Qtech, available on the number one Online Casino and Sports Betti...

Coyote Crash Slots Game Review

03 ตุลาคม 2560
Coyote Crash Slots Game Review

Coyote Crash Slots Game Review Step on the gas, baby! We’re going on a wild ride in the desert! Join the mysterious Coyote on his biggest heist yet - to grab all the gold hidden in the great vault in the desert! Play the Coyote Crash slots game by Qtech today on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Bust into t...

King Kong Slots Game Review

02 ตุลาคม 2560
King Kong Slots Game Review

King Kong Slots Game Review The giant beast of Skull Island has escaped and is wreaking havoc in New York City! Join the hulking ape as he smashes his way through the city that never sleeps! Watch the giant gorilla as he swings your spins to great fortune in this digital online slots machine about King Kong by Qtech, available on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malay...

Ocean’s Call Slots Game Review

29 กันยายน 2560
Ocean’s Call Slots Game Review

Ocean’s Call Slots Game Review Hello, brave sailor~ Would you come into the ocean with me? Sexy mermaids have appeared throughout the ocean, and among them, is a seductive siren. Many a sailor have fallen to their charms, and have joined them to experience things beyond their wildest dreams! Would you heed the Ocean’s Call? Join these luscious mystical creatures as they be...

Buccaneer's Bay Slots Machine Review

28 กันยายน 2560
Buccaneer's Bay Slots Machine Review

Buccaneer's Bay Slots Machine Review Arr matey, dare ye sail the seven seas and plunder the treasure of Buccaneer's Bay? Join Captain Jock, mighty pirate, and his swashbuckling crew of seafaring pirates on their grand quest to loot the treasure of Buccaneer’s Bay and discover the Secret of Money Island! Play the Buccaneer’s Bay slots game by Qtech on the number one Online C...

Wicked Witch Slots Game Review

27 กันยายน 2560
Wicked Witch Slots Game Review

Wicked Witch Slots Game Review Darkness falls across the land, the midnight hour is close at hand… The Wicked Witch is preparing her nefarious plans to cast a spell and enchant the people! Join her on her broomstick as she cooks up the perfect spell to bewitch you tonight! Stir her cauldron and read her spellbooks on this magical slots game by Qtech on the number one Online Casino a...

The Codfather Slots Game Review

26 กันยายน 2560
The Codfather Slots Game Review

The Codfather Slots Game Review When the Codfather speaks, you better listen! He’s about to make you a puffer you can’t refuse. Dip yourself into the underwater world, where something is fishy is happening… and you are invited to a special dinner where you are given a very rare opportunity by the Codfather. Immerse yourself in The Codfather slots game by Qtech, a...

Mystic Fortune Slots Game Review

25 กันยายน 2560
Mystic Fortune Slots Game Review

Mystic Fortune Slots Game Review Enter the mystical realm of the Forbidden City and join the immortal princess of fortune on her quest to bring you eternal luck and prosperity! Play the Mystic Fortune slots game by Qtech, brought to you by the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot). Step into the shimmering, glamorous palace an...

Jugglenaut Slots Game Review

23 กันยายน 2560
Jugglenaut Slots Game Review

Jugglenaut Slots Game Review I’m the Jugglenaut, get rich! Step right up! Enter the mysterious and hair-raising act of the Jugglenaut as he performs the death-defying juggle of the millennium! Go against the odds and win big on this slots game by Qtech, available on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Let the...

Dragon’s Throne Slots Game Review

22 กันยายน 2560
Dragon’s Throne Slots Game Review

Are you ready to win the iron prize? Join the mother of dragons on the Dragon’s Throne in this epic slots game. Make her bend the knee and mother your dragons as you spin and win big in one of the best slots game by Qtech, available on the number one Online Casino and Sports Betting website - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Be prepared to hold the door for opportunity to com...

Shaolin Fortunes Slots Game Review

21 กันยายน 2560
Shaolin Fortunes Slots Game Review

Shaolin Fortunes Slots Game Review See that which is unseen. Win all which has not been won. Discover the mysterious ancient world of Chinese martial arts in Shaolin Fortunes. Transcend human limitations and bend possibilities to your will with Shaolin Fortunes slots game, a hot new digital slots machine by Qtech - available only on the number one Online Casino and Sports Betting website...

300 Shields Slots Machine Review

20 กันยายน 2560
300 Shields Slots Machine Review

Tonight, we dine in luxury! Join the ranks of the fiercest and most legendary of warriors - the Spartans of ancient Greece and test your warrior luck! March into battle with the manliest of men in this amazing slots game developed by Qtech, available on the number one Online Casino and Sports Betting website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Feel the thrill of battling in ...

Fiesta Cubana! Slots Game Review

19 กันยายน 2560
Fiesta Cubana! Slots Game Review

¡Viva! Fiestas! Get into the groove with the biggest fiesta in the Caribbean! Jump into the Latin heat and join the Conga lines in this exhilarating digital slots machine by Qtech, available on the number one Online Casino and Sports Betting Website - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Every day is a party day with Fiesta Cubana! slots game! Join in the fun and excitement and s...

Bombs Away Slots Game Review

18 กันยายน 2560
Bombs Away Slots Game Review

Saddle up, soldier! Uncle Sam wants you - to go on your biggest mission yet! Relive the glorious moments of the greatest war in the century with Bombs Away. Gear up and charge your way to victory with this modern yet nostalgic representation of World War 2 through this memorable slots game by Qtech on the number one Online Casino and Sports Betting website - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/sl...

Bingo Billions! Slots Game Review

17 กันยายน 2560
Bingo Billions! Slots Game Review

Bing-gooooooooo! Kick off your dreams of becoming a billionaire right now with one of the hottest slot games: Bingo Billions! from Qtech on the number one online casino and sportsbook website in Malaysia - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Bingo your way to riches in this intensely exciting virtual slots machine and let lady luck grab you by the balls to the luckiest moments of your life!...

Bird of Thunder Slots Game Review

16 กันยายน 2560
Bird of Thunder Slots Game Review

Get in touch with your spirit animal and win Malaysian Ringgit. How? Start playing on this brand new online slots game by Qtech on the number one Online Casino and Sports Betting website - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Be one with the majestic creatures in frontier America and channel your inner spirits to bring out your biggest wins on this virtual slots machine with a Native America...

Chilli Gold x2 Slots Game Review

14 กันยายน 2560
Chilli Gold x2 Slots Game Review

Hola señor! Wanna try out the hottest, spiciest slots game in Malaysia? Get yourself a sizzling dose of Chilli Gold x2 - the fiery new slots game by Qtech, available on the number one Online Casino and Sports Betting Website - EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slot)! Join Señor Patata Senior and Babalouie on their epic quest in the blazing Mexican desert to find the most ...

Fa Chai Shen Slots Game Review

13 กันยายน 2560
Fa Chai Shen Slots Game Review

Huat ah! Let the God of Wealth into your life and bless you with amazing winnings in this slot game that is both exciting and relaxing at the same time! Really “Fa Chai” as you make your best lucky spins with one of the top digital slot machines brought to you by the renowned Qtech on the number one Online Casino and Sports Betting website EMP88.com (http://www.emp88.com/#/slo...

Premier League: Crystal Palace sack manager Frank de Boer after nightmare start

12 กันยายน 2560
Premier League: Crystal Palace sack manager Frank de Boer after nightmare start

Frank de Boer took charge of Crystal Palace 10 weeks ago and lost his first four league games in charge.Crystal Palace sacked new manager Frank de Boer four games into the Premier League season on Monday after the club suffered the worst start to an English top flight season for nearly 100 years.Former Ajax boss De Boer, 47, only took charge 10 weeks ago and lost his first four league games in cha...

Mark Hughes accuses Jose Mourinho of snubbing handshake after Manchester United-Stoke City game

11 กันยายน 2560
Mark Hughes accuses Jose Mourinho of snubbing handshake after Manchester United-Stoke City game

Mark Hughes accused his Manchester United counterpart Jose Mourinho of not shaking his hand stating the 2-2 draw was a "poor result" for the Portuguese.Stoke City head coach Mark Hughes accused his Manchester United counterpart Jose Mourinho of not shaking his hand stating the 2-2 draw was a "poor result" for the Portuguese."I pushed him because he was in my technical area...

US Open: Rafael Nadal overwhelms Juan Martin del Potro, faces Kevin Anderson in final

10 กันยายน 2560
US Open: Rafael Nadal overwhelms Juan Martin del Potro, faces Kevin Anderson in final

No. 1 Nadal will be a significant favorite Sunday against No. 32 Kevin Anderson of South Africa, who beat Pablo Carreno Busta 4-6, 7-5, 6-3, 6-4.Once Rafael Nadal went from passive to aggressive and got his uppercut of a forehand going, it didn't take long for him to power into the U.S. Open final.Closing in on a third title at Flushing Meadows and 16th Grand Slam championship overall, Nadal overc...

THE MAN CITY DREAM'S OVER - TIME FOR ALEXIS TO PUT UP, SHUT UP AND GIVE HIS ABSOLUTE ALL FOR ARSENAL

09 กันยายน 2560
THE MAN CITY DREAM'S OVER - TIME FOR ALEXIS TO PUT UP, SHUT UP AND GIVE HIS ABSOLUTE ALL FOR ARSENAL

Question marks over the Chilean will continue until he starts scoring for the Gunners once again and he must aim to get the supporters back on side.Alexis Sanchez arrived back in London on Wednesday a week after he was denied his dream move to Manchester City on transfer deadline day.Now, Arsene Wenger’s side have a player on their hands who has been forced to stay and will have to accep...

REVEALED: RONALDO AND NEYMAR CAN'T MATCH MAN UTD STARS POGBA AND LUKAKU IN UK SUMMER SHIRT SALES

07 กันยายน 2560
REVEALED: RONALDO AND NEYMAR CAN'T MATCH MAN UTD STARS POGBA AND LUKAKU IN UK SUMMER SHIRT SALES

The Red Devils have three players in the top five of Sports Direct's sales, with Lionel Messi is the highest player outside the Premier LeagueManchester United dominate UK shirt sales at retailer Sports Direct this summer, with mega stars Cristiano Ronaldo, Lionel Messi and Neymar unable to come close to their top stars.Newcastle United and Scotland star Matt Ritchie might not have broken any worl...

Young England side will learn from this week

05 กันยายน 2560
Young England side will learn from this week

England survived a scare as they came from behind to beat Slovakia at Wembley and take a giant stride towards qualification for next summer's World Cup in Russia. Stanislav Lobotka took advantage of sloppy defensive work to put Slovakia ahead after just three minutes - the start of a shoddy first-half display by Gareth Southgate's side. Marcus Rashford was culpable in conceding possession for th...

SAFIQ CALLS FOR FANS TO MAKE THEIR PRESENCE FELT AT HANG JEBAT STADIUM

04 กันยายน 2560
SAFIQ CALLS FOR FANS TO MAKE THEIR PRESENCE FELT AT HANG JEBAT STADIUM

Safiq Rahim calls on the support of fans for the crucial Asian Cup qualifier against Hong Kong that can help turn the tide in favour of Malaysia.Malaysia have a chance to pick up their first positive result under new management and the guidance of Eduardo 'Nelo' Vingada when they take on Hong Kong in the 2019 Asian Cup qualifier at Hang Jebat Stadium on Tuesday.Having started his reign with a defe...

Conor McGregor Floyd Mayweather fight predictions: Shane Mosley says ‘Money’ will be laughing at UFC star

25 สิงหาคม 2560
Conor McGregor Floyd Mayweather fight predictions: Shane Mosley says ‘Money’ will be laughing at UFC star

FOR the first time in his combat sports career, Conor McGregor will forgo the rules of mixed martial arts, strap on a pair of eight-ounce gloves and step into the ring for a boxing match against Floyd Mayweather this Sunday (AEST). McGregor started his fighting career in a boxing gym in Ireland when he was just 10-years old, but his attention eventually turned to MMA, where he’s now bec...

Barcelona to sue Neymar as fallout from bitter Paris Saint-Germain news continues

23 สิงหาคม 2560
Barcelona to sue Neymar as fallout from bitter Paris Saint-Germain news continues

BARCELONA are seeking at least 8.5 million euros ($10 million) in compensation from Neymar for breach of contract, the club said on Tuesday as the bitter fallout rumbles on from his world record 222 million-euro move to Paris Saint-Germain. The move comes after Barcelona refused to pay a separate 26 million-euro bonus due to Neymar for signing a five-year contract renewal last year. “I...

Jurgen Klopp must re-integrate Philippe Coutinho, who exposed Barcelona’s lack of planning

23 สิงหาคม 2560
Jurgen Klopp must re-integrate Philippe Coutinho, who exposed Barcelona’s lack of planning

ANGEL Di Maria, Ousmane Dembele and Jean Michael Seri have now become Barcelona’s main hopes despite Philippe Coutinho being their No.1 target. That’s the consensus as the clock ticks another day closer to the August 31 deadline Liverpool fans are waiting for. The contrarian report comes for Joaquim Piera in Sport, who continues to re-iterate that Barcelona feel they can repr...

ROONEY JOINS SHEARER IN PREMIER LEAGUE'S 200 CLUB

22 สิงหาคม 2560
ROONEY JOINS SHEARER IN PREMIER LEAGUE'S 200 CLUB

The former Manchester United captain became only the second player in the league's history to reach the milestoneWayne Rooney has joined Alan Shearer in becoming just the second player to net 200 goals in the Premier League with his strike against Manchester City.The former Manchester United captain finished calmly to put Everton 1-0 up at the Etihad Stadium, marking his second goal in as many gam...

England v West Indies: Chris Gayle and Marlon Samuels included in ODI squad

21 สิงหาคม 2560
England v West Indies: Chris Gayle and Marlon Samuels included in ODI squad

Chris Gayle and Marlon Samuels have been named in the West Indies squad for the one-day series against England. Their inclusion comes after a 'temporary amnesty' between their union and the team's cricket board. The West Indies' policy usually means players are only selected for international duty if they feature in the same format in domestic cricket. The first of five one-day internationals t...

I let the horses run freely & they were magnificent - Mourinho

20 สิงหาคม 2560
I let the horses run freely & they were magnificent - Mourinho

Manchester United boss Jose Mourinho said he "let the horses run freely" after a blistering three-goal burst in four second-half minutes saw his team sweep aside Swansea City to continue their impressive winning start to the Premier League season. "There was happiness in our play," said the United boss. "There was no need to close the door. "I felt in control, if yo...

Vuelta a Espana 2017: Why Chris Froome starts the race as favourite

19 สิงหาคม 2560
Vuelta a Espana 2017: Why Chris Froome starts the race as favourite

Chris Froome heads into the Vuelta a Espana looking to create more history by becoming the first British winner of the three-week race. The four-time Tour de France winner made his breakthrough when finishing second in 2011's race to equal the then-best finish by a British rider in a Grand Tour. Will he go one better this year and become the third man to complete the Tour-Vuelta double in the sa...

Australia’s Highly Contested Online Gambling Bill Now Ready to Become Law

18 สิงหาคม 2560

The Interactive Gambling Amendment Bill 2016 received on Wednesday Royal Assent from Australian Governor-General Peter Cosgrove, which means that the legislative piece has completed the final step needed to become law. The bill was introduced last November by Australian Minister for Human Services Alan Tudge. It emerged as a long-called-for revision of the nation’s online gambling law. ...

Jese Rodriguez: Stoke sign PSG forward on loan

17 สิงหาคม 2560
Jese Rodriguez: Stoke sign PSG forward on loan

Stoke have signed ex-Real Madrid forward Jese Rodriguez on a season-long loan from Paris St-Germain. The 24-year-old joined Real at the age of 14 and was part of their Champions League-winning squads in 2014 and 2016. He joined PSG last August for £21m on a five-year deal, but scored just twice in 14 appearances before he was loaned to Spanish club Las Palmas in January for the rest of...

Steve Bruce: Aston Villa boss says he is 'right man' to turn club's poor form around

16 สิงหาคม 2560
Steve Bruce: Aston Villa boss says he is 'right man' to turn club's poor form around

Aston Villa boss Steve Bruce has said his side have had "an awful" start to the season, but is hopeful he will be given the chance to turn it around. The Villans slipped to a 2-1 defeat at Reading on Tuesday and have just one point from their opening three games. "I am the right man for the job, my record in the Championship tells me that," said Bruce. "I'm under no ill...

Premier League clubs mull closing transfer window early

15 สิงหาคม 2560
Premier League clubs mull closing transfer window early

Talks are expected to take place between all the clubs about whether to change the end of the window, which currently closes on August 31 nearly three weeks after the first game.English Premier League clubs are set to discuss whether to shut the transfer window before the start of the 2018-19 season when they meet next month, British media have reported.Representatives from the 20 top flight clubs...

Premier League: Romelu Lukaku strikes twice as Manchester United F.C. crush West Ham

14 สิงหาคม 2560
Premier League: Romelu Lukaku strikes twice as Manchester United F.C. crush West Ham

A Romelu Lukaku brace and one goal each from Anthony Martial and Paul Pogba helped Manchester United crush West Ham 4-0 at Old Trafford.Romelu Lukaku struck twice on his Premier League debut for Manchester United as Jose Mourinho's side made a confident start to their campaign with a 4-0 win over West Ham United at Old Trafford on Sunday.The Belgian striker, who was signed from Everton in a 75-mil...

Man Utd: Why Jose Mourinho's side look so menacing - Alan Shearer

14 สิงหาคม 2560
Man Utd: Why Jose Mourinho's side look so menacing - Alan Shearer

Every top team looks to make a statement at the start of the season, and the one Manchester United put out with Sunday's 4-0 win over West Ham was pretty emphatic. That was the quickest I have seen United move the ball around for a long time and there was so much energy, pace and desire in their team, particularly in the final third. United were so sharp going forward, with exactly the kind of a...

Pakistan cricketer Ahmed Shehzad posts picture after workout. Gets brutally trolled

13 สิงหาคม 2560
Pakistan cricketer Ahmed Shehzad posts picture after workout. Gets brutally trolled

Ahmed Shehzad played just one game in the ICC Champions Trophy in June and was replaced by Fakhar Zaman afterwards.Ahmed Shehzad played just one game in the ICC Champions Trophy in June and was replaced by Fakhar Zaman afterwards.Pakistan batsman Ahmed Shehzad is the latest cricketer trolled on social media after he posted a post-workout picture on his Twitter handle and was called things like 'dr...

Ravichandran Ashwin, Ravindra Jadeja likely to be rested for limited-overs series vs Sri Lanka

12 สิงหาคม 2560
Ravichandran Ashwin, Ravindra Jadeja likely to be rested for limited-overs series vs Sri Lanka

India selectors will pick the team for the limited-overs series on August 13. India will play five ODIs and a one-off T20 international against Sri Lanka starting August 20.Fully aware of spinners' heavy workload during the ongoing Test series against Sri Lanka, the team management and national selectors may rest Ravichandran Ashwin and Ravindra Jadeja from the limited-overs matches, starting Augu...

US PGA Championship: McIlroy & Spieth trail leaders Olesen & Kisner by five

12 สิงหาคม 2560
US PGA Championship: McIlroy & Spieth trail leaders Olesen & Kisner by five

Rory McIlroy and Jordan Spieth are both five shots off leaders Kevin Kisner and Thorbjorn Olesen after the first round of the US PGA Championship. Spieth, 24, made two birdies in his last three holes to card a one-over-par 72 as he bids to become the youngest player to win the career Grand Slam. McIlroy hit the same score despite reaching two under after 12 holes. Grayson Murray, Brooks Koepka,...

Shock? Not to me, says new world 200m champion Ramil Guliyev

11 สิงหาคม 2560
Shock? Not to me, says new world 200m champion Ramil Guliyev

His faith was fully justified as 20.09 seconds later he crossed the line ahead of a host of favoured rivals to take the gold medal that had been the property of Usain Bolt since 2009.Among the eight sprinters lined up at the start of the world 200 metres final and the 56,000 people in the crowd watching, only one man probably thought Ramil Guliyev would be the winner, and that was the Azerbaijani-...

Man Utd: Glazer family to sell less than 2% of shares worth £56.04m

11 สิงหาคม 2560
Man Utd: Glazer family to sell less than 2% of shares worth £56.04m

Manchester United's American owners are set to earn about $72.89m (£56.04m) by selling more of their shares in the club on the New York Stock Exchange. The sale, which equates to around 2% of the club's shares, is expected to conclude next Tuesday. It will take the ratio of shares, which have limited voting rights, floated on the US Stock Market to just above 20%. Manchester United wi...

Andy Murray withdraws from Cincinnati Masters, eyes US Open return

10 สิงหาคม 2560
Andy Murray withdraws from Cincinnati Masters, eyes US Open return

Murray's decision has hampered his hopes of winning a second U.S. Open title as he has yet to play in any hardcourt tournaments in the lead up to the final major of the year.World number one Andy Murray will not compete in the Cincinnati Masters next week due to an ongoing hip injury, but hopes to play at the U.S. Open in New York later this month, he said on Wednesday."Unfortunately I won't ...

Neymar's Paris St-Germain debut could be delayed again as French football authorities have still not received clearance following his world record 222m euro (£200m) move from Barcelona.

10 สิงหาคม 2560
Neymar's Paris St-Germain debut could be delayed again as French football authorities have still not received clearance following his world record 222m euro (£200m) move from Barcelona.

The Spanish football federation has until Thursday night to send the necessary documents, according to the LFP which runs France's Ligue 1. If the deadline is missed, Neymar won't play for PSG at Guingamp on Sunday. LFP has told BBC Sport it is "launching an official procedure with Fifa". The Spanish football federation is yet to comment. Brazilian Neymar, 25, has already had to miss...

WITH GOOD VAR, IT WOULD BE EXTRA TIME – MOURINHO UNHAPPY WITH CASEMIRO SUPER CUP GOAL

09 สิงหาคม 2560
WITH GOOD VAR, IT WOULD BE EXTRA TIME – MOURINHO UNHAPPY WITH CASEMIRO SUPER CUP GOAL

The Red Devils manager bemoaned the lack of technology in the awarding of Madrid's opener as his side were downed in SkopjeJose Mourinho was frustrated that no VAR system was used to rule out Casemiro's opening goal in Manchester United's 2-1 UEFA Super Cup loss to Real Madrid.The Brazilian broke the deadlock in the 24th minute in Skopje, steering Dani Carvajal's long pass into the bottom corner o...

MARSEILLE STAR PAYET SIDELINED WITH HAMSTRING STRAIN

08 สิงหาคม 2560
MARSEILLE STAR PAYET SIDELINED WITH HAMSTRING STRAIN

The Ligue 1 club opened their campaign with an impressive 3-0 win over Dijon but they will be without their captain for the next two weeks. Dimitri Payet is set for two weeks on the sidelines due to a hamstring injury, Marseille have confirmed. The France midfielder was substituted during Sunday's opening 3-0 Ligue 1 win over Dijon at the Stade Velodrome. "OM captain Dimitri Payet had a me...

Anthony Joshua: British heavyweight ordered to defend WBA title against Luis Ortiz

05 สิงหาคม 2560
Anthony Joshua: British heavyweight ordered to defend WBA title against Luis Ortiz

British heavyweight Anthony Joshua has been ordered by the WBA to defend his title against Cuba's Luis Ortiz. The 27-year-old had been due to face Wladimir Klitschko in a rematch, before the Ukrainian retired on Thursday. The WBA says Joshua and Ortiz have 30 days from 3 August to agree the fight. Joshua, who beat Klitschko at Wembley in April, has also been told he must face IBF mandatory chal...

Sonny Bill Williams: All Blacks back cleared for Rugby Championship opener

05 สิงหาคม 2560
Sonny Bill Williams: All Blacks back cleared for Rugby Championship opener

Sonny Bill Williams can play in New Zealand's Rugby Championship opener against Australia after successfully appealing against a decision not to include a warm-up match in his ban. Williams, 32, was suspended for four weeks after being sent off in the second Test against the Lions. World Rugby had ruled the game against Counties Manukau and Taranaki on 11 August would not count in his ban. It s...

A YEAR ON FROM KANTE RAID, CHELSEA TARGET LEICESTER MIDFIELDER DRINKWATER

04 สิงหาคม 2560
A YEAR ON FROM KANTE RAID, CHELSEA TARGET LEICESTER MIDFIELDER DRINKWATER

The Foxes are reportedly holding out for a fee of £30 million as Antonio Conte seeks to bolster his midfield ranks following the sale of Nemanja Matic. Chelsea are looking to complete the signing of Leicester City midfielder Danny Drinkwater, Goal can confirm. Conte is keen to bolster his midfield ranks before the end of the transfer window. The sales of both Matic and Nathaniel C...

BACK IN LONDON!' - ALEXIS SANCHEZ RETURNS TO ARSENAL AMID INTENSE MAN CITY AND PSG INTEREST

03 สิงหาคม 2560
BACK IN LONDON!' - ALEXIS SANCHEZ RETURNS TO ARSENAL AMID INTENSE MAN CITY AND PSG INTEREST

The Chilean is wanted by both PSG and Manchester City although the Gunners remain confident of keeping their star manAlexis Sanchez has returned to London with his future at Arsenal still uncertain with a month of the transfer window remaining.The 28-year-old, whose contract with the Gunners expires in 2018, has been linked with a big-money move to both Manchester City and Paris Saint-Germain.PSG ...

The ambitious Reds boss insists that his side will head into the 2017-18 Premier League season convinced that they are capable of emerging victorious

02 สิงหาคม 2560
The ambitious Reds boss insists that his side will head into the 2017-18 Premier League season convinced that they are capable of emerging victorious

Jurgen Klopp sees Liverpool “playing for the championship” in 2017-18 as they seek to chase down the Premier League title.The Reds have seen their wait for top-flight glory stretched to 27 years, with the club’s last crown secured back in 1990.Since they last experienced domestic dominance, they have been passed by arch-rivals Manchester United as English football&...

MATIC 'FITS THE BILL' FOR MAN UTD BUT 'STRANGE' OF CHELSEA TO SELL, SAYS NEVILLE

01 สิงหาคม 2560
MATIC 'FITS THE BILL' FOR MAN UTD BUT 'STRANGE' OF CHELSEA TO SELL, SAYS NEVILLE

The two-time Premier League title winner has left the reigning champions to be reunited with Jose Mourinho at Old Trafford in a £40 million transferGary Neville believes Nemanja Matic will prove to be a shrewd addition for Manchester United, but considers Chelsea’s decision to sell to be “strange”.The Serbia international has completed a £40 millio...

The Germany international has come up against some of the finest performers in the business in his career

31 กรกฎาคม 2560
The Germany international has come up against some of the finest performers in the business in his career

Thomas Muller considers Real Madrid’s Sergio Ramos and Bayern Munich team-mate Mats Hummels to be among the finest defenders in world football.The World Cup-winning forward has been fortunate enough to play against and with some of the finest performers in the business with Bayern and Germany.He has collected numerous major honours working alongside the likes of Hummels, Javi Martinez an...

Jankto agent confirms Arsenal interest

30 กรกฎาคม 2560
Jankto agent confirms Arsenal interest

The Udinese midfielder supported the Gunners as a boy, with his agent revealing his desire to play in the Premier League rather than elsewhere Jakub Jankto's agent has confirmed that Arsenal 'like' the Udinese midfielder, but that there is also interest from Inter Milan and Juventus. The Czech midfielder has been in Italy since signing for Udinese from Slavia Prague for €700,000 in 2014...

Angry Neymar clashes with Barca team-mate in training as PSG talk intensifies

29 กรกฎาคม 2560
Angry Neymar clashes with Barca team-mate in training as PSG talk intensifies

The Brazilian forward continues to be heavily linked with a summer move away from Camp Nou and has now been seen tangling with colleague Nelson Semedo Neymar has been caught on camera tangling with Barcelona team-mate Nelson Semedo in a heated training ground bust-up as speculation regarding his future intensifies. Footage captured by Splash News shows the Brazilian forward becoming involved in ...

Renato Sanches Enquiry Reportedly Made by Chelsea Amid Bayern Munich Loan Talk

28 กรกฎาคม 2560
Renato Sanches Enquiry Reportedly Made by Chelsea Amid Bayern Munich Loan Talk

Chelsea have reportedly enquired after Bayern Munich's Renato Sanches with the hopes of landing him on loan. According to John Percy of the Telegraph, Blues boss Antonio Conte held talks with compatriot and Bayern counterpart Carlo Ancelotti following the friendly between the two teams on Tuesday. Munich have confirmed that to be the case, per Sky Sports' Kaveh Solhekol:The German side are said ...

Antonio Conte: Chelsea boss questions Tottenham's ambitions

27 กรกฎาคม 2560
Antonio Conte: Chelsea boss questions Tottenham's ambitions

Chelsea manager Antonio Conte has questioned Tottenham's ambition, suggesting they have lower expectations than their Premier League title rivals. Spurs chairman Daniel Levy this week defended a lack of signings and railed against "unsustainable" spending. They were runners up to Chelsea in the Premier League last term, faltered in the Champions League group stages, and again in the Eu...

The Full 48' Podcast: David Thorpe Talks Kyrie Irving, Star Empowerment in NBA

27 กรกฎาคม 2560
The Full 48' Podcast: David Thorpe Talks Kyrie Irving, Star Empowerment in NBA

David Thorpe, former ESPN analyst and longtime NBA skills coach, joins Bleacher Report's Howard Beck to discuss the current state of superstar empowerment and how it could shape the league's future. He also gives his take on the wild offseason, including Kyrie Irving's trade request, Chris Paul (and potentially Carmelo Anthony) joining the Houston Rockets, the Oklahoma City Thunder acquiring Paul ...

The Belgium international netted against Bayern Munich on Tuesday but his Spanish rival impressed during his half-hour cameo in Singapore

26 กรกฎาคม 2560
The Belgium international netted against Bayern Munich on Tuesday but his Spanish rival impressed during his half-hour cameo in Singapore

The National Stadium in Singapore could hardly be considered a second home for Alvaro Morata but his Chelsea career nonetheless began in familiar surroundings - on the bench. The man who continually made such an impact as a substitute for Real Madrid last season had to wait until the 63rd minute before being introduced into Tuesday's International Champions Cup clash with Bayern Munich. It's d...

Three global superstars take a break from pre-season preparations to test their accuracy, with only one member of the trio able to hit the woodwork

25 กรกฎาคม 2560
Three global superstars take a break from pre-season preparations to test their accuracy, with only one member of the trio able to hit the woodwork

Barcelona superstars Lionel Messi, Luis Suarez and Neymar have tested their accuracy with a ‘hit the post’ challenge, with only one able to strike the woodwork. The fearsome ‘MSN’ forward line are among the most prolific in Europe, with all three netting at a remarkable rate during their time at Camp Nou. dabblebet: Will Barca be too strong for Man Utd? W...

GAMINGSAFE.NETหัวข้อกระทู้ล่าสุดล่าสุด

  • Punch's Avatar
  • Otamendi the go-to player for bonus ability (1 โพสต์)
  • Nicolas Otamendi (£5.9m) is a hot property in Fantasy Premier League. With back-to-back goals, the Manchester City defender has already earned more transfers (91,000+) than any other player ahead of Gameweek 17. No FPL defender has more than his four goals, while only Marcos Alonso (£6.9m) has...
  • ใน Football Tournament Discussion / English Premier League
  • โพสต์ล่าสุดโดย Punch
  • 11 hours 42 minutes ago
  • yxatyk's Avatar
  • nursery furniture needs list (1 โพสต์)
  • The discipline and elegance of dull get significantly choice. It is used in the interior in the condominium in very different ways, as the color to shelter walls, ceilings, bottoms and doors; decorative panels, influences of curtains, valances and delicate furnishings. baby furniture zimbabwe
  • ใน Main Forum / Casual Chat
  • โพสต์ล่าสุดโดย yxatyk
  • 23 hours 2 minutes ago
  • nicha's Avatar
  • MOURINHO CAN MOAN ALL HE LIKES (1 โพสต์)
  • The Manchester United manager blamed his side's derby defeat on a penalty decision but he's merely deflecting attention away from their deficiencies Jose Mourinho has talked himself out of many difficult spots in his time but he won't be allowed to do so again after Manchester United's derby defeat....
  • ใน Football Tournament Discussion / English Premier League
  • โพสต์ล่าสุดโดย nicha
  • 1 day 7 hours ago

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ »

ลอง 5อันดับท็อปเว็บไซต์ของเราวันนี้!

TRY OUR TOP 3 SITES TODAY!

 RANK
SITE OUR REVIEW
1

emp-logo-bglo
Visit Website

2


Visit Website

3

7luck88---Logo
Visit Website

Like เราที่ Facebook!
อยู่ได้ตลอดกับ
คาสิโนและ sportsbooksที่ปลอดภัยที่สุดใน
มาเลเซียไทยและอินโดนีเซีย

5 อันดับเว็บไซต์เกมชั้นนำ

เว็บไซต์หลอกลวง

ติดต่อเรา


คำ เตือน : GAMINGSAFE.NET เป็นเว็บไซต์ตรวจสอบที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ เว็บไซต์เกมออนไลน์ใด ๆ เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ GAMINGSAFE.NET มากมายรวมทั้งคาสิโนออนไลน์หลายอย่างซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ พนัน และ / หรือตัวเลือกที่จะวางเดิมพันออนไลน์แม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะ เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีเพียงการรักษาผู้เล่นของพวกเขาอย่างเป็นธรรมที่ เราไม่สามารถรับผิดชอบหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่าง การ ดำเนินงานการเล่นการพนันออนไลน์และคุณผู้เล่นมันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณเข้าใจ ว่าการพนันออนไลน์จะไม่ถูกต้องตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลทั้งหมดที่เว็บไซต์นี้ อาจได้รับการเข้าถึงหรือเข้าชมได้เป็นผู้เข้าชมที่เว็บไซต์ นี้ คุณไม่ต้องดำเนินการต่อไปที่จะวางเดิมพันที่ใด ๆ ของคาสิโนออนไลน์อยู่ที่นี่โดยไม่ได้รับการคำแนะนำทางกฎหมายที่เหมาะสมหรือ ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็น กฎหมาย ใน เขตอำนาจของคุณการใช้ข้อมูลนี้ในการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางของรัฐหรือ ท้องถิ่นใดเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความผิด ตามกฎหมายของการพนันในเขตอำนาจของคุณออนไลน์ใด ๆ โปรด ใช้คำแนะนำด้านกฎหมายก่อนที่จะดำเนินการต่อไป